JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Obavijest iz DZ Stari Grad o privremenom zatvaranju ambulanti

S obzirom na izmijenjenu epidemiološku situaciju vezano za COVID- 19, nedostatak ljekara i medicinskih sestara, te naredbu da svi uposlenici moraju iskoristiti godišnji odmor do 30. 06. 2020 god. obavještavamo pacijente da neće raditi pet ambulanti koje pripadaju OJ DZ Stari Grad do kraja korištenja odmora. 

A to su :

  • ambulanta  Logavina, pacijenti se preusmjeravaju u Centralni objekat DZ Stari Grad
  • ambulanta  Sedernik, pacijenti se preusmjeravaju u Centralni objekat DZ Stari Grad
  • ambulanta Bistrik, pacijenti se preusmjeravaju u Centralni objekat DZ Stari Grad
  • ambulanta Širokača, pacijenti se preusmjeravaju u ambulantu porodične medicine Hrid
  • ambulanta Kovači, pacijenti se preusmjeravaju u ambulantu porodične medicine Safvet-beg Bašagić

 

DIREKTOR  OJ STARI GRAD                                                 

 prim.dr. Amela Brčkalija,

spec.dječije i preventivne stomatologije

PODIJELI OVAJ ČLANAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print