Obavijest iz OJ Stari Grad

logo-za pdf
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Obavještavamo pacijente da OJ DZ Stari Grad, od ponedjeljka 23.03.2020, otvara novu telefonsku liniju za savjetovanje pacijenata za sva pitanja koja se odnose na redovno pružanje zdravstvenih usluga.

Broj telefona je 061/965 – 242.