OBAVIJEST O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG OGLASA 1 I 2, I PONIŠTENJU JAVNOG OGLASA 3, OBJAVLJENIH 10.07.2020.