Obavijest o poništenju Javnog oglasa 1 objavljenog 07.05.2021.