JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Radno vrijeme u OJ Hadžići:

AMBULANTA TARČIN: svaki radni dan (od 8.00 h do 18.00 h)

AMBULANTA PAZARIĆ: ponedjeljak, utorak, srijeda i petak – samo  I – smjena ( od 8.00 h do 15.00 h),

                                               četvrtak  – samo  II – smjena ( od 13.00 h do 20.00 h)

AMBULANTA BINJEŽEVO: ponedjeljak ne radi

                                               utorak i četvrtak – samo    II – smjena ( od 13.00h do 20:00h)                   

                                                srijeda i petak – samo        I – smjena  ( od 8.00 h do 15.00h)

PODIJELI OVAJ ČLANAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print