Obavijest o zapošljavanju medicinskog kadra u JUDZKS putem Programa sufinansiranja sa JU Službom za zapošljavanje KS (ZAVRŠENO)

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo je potpisala Ugovor o sufinansiranju sa JU Služba za zapošljavanje KS za zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove. U skladu sa potpisanim Ugovorom, JU Dom zdravlja KS će angažovati slijedeći kadar:

Ugovori će biti zasnovani na period od 3 (tri) mjeseca. Ugovori o radu sa nezaposlenom osobom, JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo će u skladu sa Zakonom o radu, mjesečno, 3 mjeseca refundirati sredstva, po novouposlenoj osobi sa VSS u ukupnom iznosu od 2.500,00KM, po novouposlenoj osobi sa SSS u ukupnom iznosu od 1.500,00KM bruto plaće.

Da bi zasnovali radni odnos u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo kandidati moraju biti prijavljeni na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo kao nezaposlene osobe.

Kandidati prilkom aplikacije na naprijed navedene poslove potrebno je da dostave molbu na e mail: judzks@judzks.ba ili lično na protokol Ustanove, Vrazova 11 Sarajevo.