JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Obavijest za korisnike zdravstvenih usluga JU Doma zdravlja KS

Na osnovu zaključka Vlade KS  i zaključka sa 8. redovne sjednice Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, naloženo je JU Domu zdravlja KS da se obustavi hladni program na svim nivoima zdravstvene zaštite građana KS i pregleda u specijalističko – konsultativnoj službi vezanih za hladni program liječenja, jer smo prema preporuci Ministarstva zdravstva KS  izvršili  preraspored kadra unutar JU Doma zdravlja KS tj. povlačenje specijalista iz SKD za potrebe rada u COVID ambulanti te COVID  Call centrima.

Shodno navedenom, molimo građane Kantona Sarajevo za razumijevanje.

Uprava JU Doma zdravlja KS

PODIJELI OVAJ ČLANAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print