JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Obavijest za pacijente Ambulante P/O M Safvet-beg Bašagić

Ambulanta Porodične/ Obiteljske medicine Safvet-beg Bašagić privremeno je zatvorena. Pacijenti se do 20.07.2020.god. mogu javiti u ambulantu Baščaršija ili u Centalni objekat DZ Stari Grad.

Od 20.07.2020.god. ambulanta Safvet- beg Bašagić će raditi u prvoj smjeni od 07:30 do 14:30 sati.

Direktor OJ Stari Grad

Prim. dr Amela Brčkalija

Spec. dječije  i preventivne stomatologije

PODIJELI OVAJ ČLANAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print