Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

OBAVJEŠTENJE: CLEXANE UZ ELEKTRONSKI  RECEPT OVLAŠTENOG PROPISIVAČA U UGOVORNIM APOTEKAMA

IZMJENA NAČINA NABAVKE LIJEKA ENOKSAPARIN (CLEXANE)

Izmjenom Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo , objavljenoj u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” broj 44/23, utvrđene su značajne izmjene u pogledu izdavanja lijeka enoksaparin gdje je između ostalog definisano i da “ lijek enoksaparin se može izdavatipacijentima na osnovu elektronskog recepta ovlaštenog propisivača u ugovornim apotekama” počevši od 15.11.2023. godine.

U dopisu ZZOKS je navedeno 7 smjernica-indikacija pod kojim se lijek enoksaparin može izdavati na osnovu elektronskog recepta ovlaštenog propisivača :

  1. Prije i poslije profilakse tromboembolije u visokorizičnih bolesnika u općoj hirurgiji,te kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji
  2. Liječenje tromboembolijskih incidenata i prevencija zgrušavanja tokom hemodijalize
  3. Liječenje nestabilne angine pektoris i ne-Q infarkta miokarda
  4. Za ambulantno liječenje bolesnika kojima je postavljena dijagnoza tromboze potkoljeničnih dubokih vena, a koji nisu hospitalizovani, sa najdužom primjenom od sedam dana( uz istovremenu primjenu niskomolekularnih heparina započeti s primjenom peroralnih antikoagulantnih lijekova) i obaveznim prethodnim odobrenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
  5. Liječenje akutnog miokarda sa elevacijom ST segmenta u kombinaciji sa tromboembolitičkim lijekom kod pacijenata koji ispunjavaju ili ne ispunjavaju kriterije za kasniju koronarnu angioplastiku
  6. Bolesnici koji se prevode sa oralnih antikoagulanata i antiagreganata na niskomolekularnim heparinima prije planiranog operativnog zahvata u trajanju pet do sedam dana u dvije doze prema kg tjelesne težine.
  7. Trudnice i porodilje sa posebnim rizikom od tromboembolijskih komplikacija ili pozitivnim genetskim testom za trombofiliju.

Kako se vrši promjena sistema propisivanja i izdavanja lijeka enoksaparin(Clexane), Zavod zdravstvenog osiguranja više neće odobravati nabavku ovog lijeka kroz zahtjeve putem trebovanja ampularnih lijekova koje dostavljaju zdravstvene usluge, već će se izdavanje vršiti isključivo putem svih ugovornih apoteka.

Lejla Moćević, stručni saradnik za odnose s javnošću