Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

OBAVJEŠTENJE: Logopedi u JUDZKS (raspored rada po OJ)

Obavještavamo korisnike naših usluga da je u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo data saglasnost JU Dom zdravlja KS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 14 logopeda – VSS. Narednih dana će u javnim sredstvima informisanja (dnevnim novinama i na web stranici JUDZKS) biti raspisan/objavljen javni oglas za prijem u logopeda u radni odnos.

Važno je naglasiti da će u narednom periodu, do okončanja konkursne procedure, trenutno zaposleni logopedi u JUDZKS svojim prekovremenim radom obezbijediti kontinuitet obavljanja tretmana sa našim mlađim korisnicima usluga, prema sljedećem rasporedu rada po OJ:

  1. OJ Centar i OJ Stari Grad – Melika Brčaninović
  2. OJ Novo Sarajevo – Alma Crnovršanin
  3. OJ Novi Grad – Anisa Šetkić Sendić i Amina Kotorić 
  4. OJ Ilidža – Arnes Šabanović
  5. OJ Hadžići – Jasmina Merdžanović
  6. OJ Ilijaš i OJ Vogošća – Almedina Omerović

JU Dom zdravlja KS