Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

OBAVJEŠTENJE: Od 11. novembra počinje vakcinacija protiv gripe za sezonu 2021/2022

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine obezbijedili su 8.280 besplatnih doza vakcina protiv gripe za sezonu 2021/2022 koje su distribuirane u JU Dom zdravlja KS.

Vakcinacija počinje u četvrtak, 11. novembra 2021. godine u svih devet organizacionih jedinica (Stari Grad – 800 doza, Centar –1480 doza, Novo Sarajevo – 1500 doza, Novi Grad – 1600 doza, Ilidža – 1400 doza, Hadžići – 550 doza, Vogošća – 450 doza, Ilijaš – 400 doza i Trnovo – 100 doza) JU Dom zdravlja KS i na ukupno 58 pripadajućih lokaliteta.

Preporučena je vakcinacija rizičnih grupa, među kojima su penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, lica sa posebnim potrebama, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, trudnice, imunokompromitirane osobe (odrasli i djeca), zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, zaposleni u MUP KS, zaposleni u gradskom javnom saobraćaju, zaposleni u obrazovanju, nauci i kulturi i novinari.

Svi osiguranici dužni su imati zdravstvenu knjižicu, te odgovarajući dokument koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija. 

Lokaliteti JU Dom zdravlja KS gdje će se obavljati vakcinacija:

OJ Stari Grad (vrijeme vakcinisanja od 9 do 11 sati )  – VAŽNO

 • Centralni objekat – Alajbegovićeva 1 (tel: 033 278 624)
 • lokalitet Baščaršija – Jaroslava Černija ( tel 033 237 324)
 • lokalitet Safvet – beg Bašagić – Safvet-bega Bašagića 75 (tel: 033 536 580)

OJ Centar (vrijeme vakcinisanja od 8 do 10 sati)VAŽNO

 • Centralni objekat, II sprat porodična medicina – Vrazova 11 (tel: 033 292 559)
 • lokalitet Jablanička – Fehima efendije Čurčića 3 (tel: 033 226 780)
 • lokalitet Čekaluša – Čekaluša 41 (tel: 033 200 126)
 • lokalitet Mejtaš-M.P.Sokolovića 13, ( 033 261 275)
 • lokalitet Breka – Himze Polovine do 47 (tel: 033 261 285)
 • lokalitet Koševsko Brdo – Braće Begić 6 (tel: 033 566 890)
 • lokalitet Koševo 2 – Marcela Šnajdera 9a (tel: 033 668 288)
 • lokalitet Cicin Han br. 130 (tel: 033 206 633)
 • lokalitet Ciglane – Husrefa Redžića 11 (tel: 033 213 961)
 • lokalitet Urijan Dedina-Urijan Dedina 81 (tel: 033 666 459)
 • lokalitet Hrastovi-Mrkovići – Panjina Kula 78
 • lokalitet Višnjik – Bolnička 8A (tel: 033 201 855)
 • lokalitet Pionirska

OJ Novo Sarajevo (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati )VAŽNO

 • Centralni objekt Omer Maslić – Bihaćka 2 (tel: 033 724 700)
 • lokalitet Grbavica 3 – Grbavička 131 (tel: 033 721 920)
 • Edukacioni centar – Grbavička do 4b (tel: 033 665 375)
 • lokalitet Trg heroja 2 (tel: 033 661 134)
 • lokalitet Velešići 1 – M.Ef. Pandže br.19 (tel: 033 814 566)
 • lokalitet Pofalići – Humska 67 (tel: 033 654 910),
 • lokalitet Kalesijska  – Kalesijska 2 (tel: 033 651 995)

OJ Novi Grad (vrijeme vakcinisanja od 7.30 do 20 sati) – VAŽNO

 • Centralni objekat – Bulevar Meše Selimovića br. 2 ( tel: 033 704 800)
 • Lokalitet Dobrinja II (tel: 033 460 978)
 • lokalitet Rajlovac – Rajlovačka cesta do 55 (tel: 033 590 787)
 • lokalitet Švrakino Selo – Safeta Hadžića bb (tel: 033 717 635)
 • lokalitet Sokolje – Numan Paše Čuprilića 17 (tel: 033 631 555)
 • lokalitet Alipašino Polje A faza – Trg međunarodnog prijateljstva 7 ( tel: 033 464 155)
 • lokalitet Dobrinja I – Omladinskih radnih brigada 3 (tel: 033 235 563)
 • lokalitet  Alipašin Most 1 – Safeta Zajke bb (tel: 033 464 311)

OJ Ilidža (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati) – VAŽNO

 • Centralni objekt – Dr. Mustafe Pintola 1 (033 625 859)
 • lokalitet Hrasnica – Šehitluci 6 (tel: 033 580 860)
 • lokalitet Stup II – Dobrinjska 2 ( tel: 033 638 789
 • lokalitet Otes – Fadila Hadžića do br.15 (tel: 033 638 788)
 • lokalitet Osik – do broja 114 ( tel: 033 699 099)
 • lokalitet Rakovica – Rakovička cesta 55 (tel: 033 404 645)
 • lokalitet Blažuj – Vlakovo do 102A (tel: 033 692 283)
 • lokalitet Hrasnica II – Stari drum 48b (tel: 033 429 725)
 • lokalitet Butmir – Ilirska bb (tel: 033 685 381)
 • lokalitet Sokolović Kolonija – Trg 22 aprila br 10 (tel: 033 510 055)
 • lokalitet Stup I – Briješćanska br 24 (tel: 033 452 921)

OJ Vogošća (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati) – VAŽNO

 • Centralni objekt – Igmanska 52 (tel: 033 278 701)
 • lokalitet Hotonj – Donji Hotonj do br. 54 (tel: 033 481 131)
 • lokalitet Rosulje – 24 juni 24 (tel: 033 431 391)

OJ Ilijaš (vrijeme vakcinisanja od 8 do 19 sati) – VAŽNO

 • Centralni objekt – Bogumilska 6 (tel: 033 584 352)
 • lokalitet Srednje – Srednje bb (tel: 033 489 038)
 • lokalitet Podlugovi – Moševička 88 (tel: 033 402 083)

OJ Hadžići (vrijeme vakcinisanja od 8 do 19 sati) – VAŽNO

 • Centralni objekt – Anđela Lažetića 2 (tel: 033 421 247)
 • lokalitet Pazarić – Bjelašnička 31 (tel: 033 416 668 )
 • lokalitet Tarčin – Ulica 27 jul bb (tel: 033 418 822)
 • lokalitet Binježevo – Binježevo bb ( tel: 033 519 009)

OJ Trnovo (vrijeme vakcinisanja od 8 do 15 sati) – VAŽNO

 • Centralni objekat Trnovo – Trnovo bb (tel: 033 439 047)
 • lokalitet Dejčići (tel: 033 438 003),
 • lokalitet Šabići (033 488 112)

JU DOM ZDRAVLJA KS