Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Obavještenje odgovornih iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo o problemu sa informacionim sistemom

Obavještenje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo prenosimo u cjelosti:

“Obavještavamo vas da smo na osnovu prijavljenih problema u radu naših zdravstvenih aplikacija iz svih ustanova i od svih korisnika i našeg upita prema Medit-u po istom pitanju, dobili odgovor da je dobavljač svjestan problema u dostupnosti aplikacija i da rade na rješavanju istih u punom kapacitetu.

Problemi su djelimično uzrokovani intenzivnim aktivnostima na doradama sistema i povećanom broju korisnika u prethodnom periodu uključujući i zahtjeve za izradu i puštanje u produkciju novih aplikacija zbog COVID-19 situacije kad se moralo promptno reagovati.

Molimo za strpljenje i razumjevanje.”