Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Obavještenje: Trijažni punktovi, COVID ambulante i drive-in punktovi prestaju sa radom

Na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo, na 173. vanrednoj sjednici održanoj 03.03.2022. godine donijela je zaključke, te shodno tome održano je stručno vijeće JUDZKS dana 09.03.2022. godine u kojem su se razmatrale odluke Vlade KS, te su donijeti sljedeći zaključci:

1. Ukidaju se trijažni punktovi (ulazna mjesta) ispred svih organizacionih jedinica već od četvrtka 10.03.2022. godine.

2. Ukidaju se sve COVID ambulante zaključno sa petkom 11.03.2022. godine.

3. Ukidaju se svi postojeći drive-in punktovi (Ilidža, Vogošća i Novi Grad) zaključno sa petkom 11.03.2022. godine, izuzev Drive-in Vrbanja sa novim radnim vremenom od 10:00-17:30h svih sedam dana u sedmici, počevši od ponedjeljka 14.03.2022. godine

Napomena: Drive-in Vrbanja će u danima ovog vikenda (12.03.-13.03.2022. godine raditi po starom sistemu rada od 7.30-20.00h).

JU Dom zdravlja KS