JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Važno obavještenje o službama Doma zdravlja Stari Grad

Zbog radova na adaptaciji i rekonstrukciji Doma zdravlja Stari Grad, obavještavamo Vas o sljedećem:

  • Služba za laboratorijsku dijagnostiku od ponedjeljka, 1. aprila bit će izmještena u Dom zdravlja Centar (Vrazova 11). Zbog navedenih razloga, korisnici laboratorijskih usluga na području Općine Stari Grad u narednom periodu zdravstvenu zaštitu ostvarivat će u Domu zdravlja Centar.
  • Dispanzer za predškolsku djecu (pedijatrija) bit će dislociran od srijede, 3. aprila 2019. godine. Stručni pedijatrijski timovi navedenog Doma zdravlja u narednom periodu pružat će zdravstvene usluge na lokalitetu Ambulante porodične medicine Podhrastovi.
  • Od ponedjeljka, 8. aprila 2019. godine, ljekari i medicinske sestre Službe porodične medicine zdravstvene usluge pružat će na dva lokaliteta, u ambulantama Bistrik i Kovači. 
  • Stručni timovi Dispanzera za školsku djecu i omladinu umjesto na lokalitetu Logavina, kako je ranije bilo najavljeno, radit će u Domu zdravlja Centar (Vrazova 11).  Do promjene lokaliteta došlo je zbog tehničkih problema, tačnije zbog činjenice da Dom zdravlja Centar sa svojim prostorijama i kapacitetom, kao i parking prostorom, ima bolje uslove, te će pružanje zdravstvene zaštite u ovom segmentu biti kvalitetnije.
  • Od ponedjeljka, 15. aprila 2019. godine Pneumoftiziološki kabinet (ATD – plućno) bit će premješten u Dom zdravlja Centar – Vrazova.
  • Stomatološka služba usluge će pružati u ambulantama Safvet- beg Bašagić, Kovači, Vratnik i Gazin – Han. Usluge ove službe građani će moći koristiti i subotom u ambulanti Kovači.
  • Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku od ponedjeljka, 22. aprila 2019. godine bit će premještena u Dom zdravlja Centar (Vrazova 11). Zbog navedenih razloga, zdravstveni osiguranici koji žive na području Općine Stari Grad sve radiološke i ultrazvučne pretrage do daljnjeg moći će ostvariti u Domu zdravlja Centar.

Press služba JUDZKS

Prof.soc Arman ŠARKIĆ

Vrazova 11

Tel: + 387 33 292 557

PODIJELI OVAJ ČLANAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print