Obavještenje za pacijente područne ambulante Sedrenik

logo final_JUDZKS_png
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Obavještavamo pacijente koji pripadaju područnoj ambulanti Sedrenik da zbog bolesti ljekara Nasser dr. Montaser smo primorani pomenutu ambulantu zatvoriti zbog nedostatka kadra. Ambulanta Sedrenik će raditi jednom sedmično i to četvrtkom.

Direktor OJ Stari Grad

prim. dr. Amela Brčkalija, spec. dječije i preventivne stomatologije

Za

prim.dr. Melika Babić Zečević, spec. P/O medicine