Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Obilježeni Dana Kantona 2019. u JUDZKS

I ove godine, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je učestvovala u obilježavanju Dana Kantona sa brojnim predavanjima na teme poput zdrave ishrane, značaja vakcinacije, kontrole dijabetesa, prevencije ovisnosti, očuvanja mentalnog zdravlja i dr, a koja su održana u školama, mjesnim zajednicama i udruženjima širom Kantona Sarajevo.

Ovdje možete pogledati detaljni Program obilježavanja Dana Kantona 2019. u JUDZKS.

REALIZIRANA SU SLJEDEĆA PREDAVANJA:

06.05.2019.

– OŠ Edhem Mulabdić – Stari Grad      

 • „Trauma zuba i kako je spriječiti“ – dr. Nudžejma Čengić, specijalista dječije i prev. stomatologije

– JU Djeca Sarajevo, vrtić Leptirić – Centar

 • Sretan osmjeh sa zdravim zubima – igraona“ – predavači Bašić Ešpek dr. Elmedina, specijalista dječije i prev. stomatologije, Mustafić Hatema, dipl. med.sestra

OŠ Avdo Smajlović – Novi Grad

 • Prevencija ovisnosti o internetu“predavač Durmišević Denial, med. teh.

     – Sala za edukacije Hadžići

 • „Deformiteti kičmenog stuba“ – predavač Sead Kojić, mr. dipl. fizioterapeut

OŠ Zaim Kolar – Trnovo

 • „Spolno prenosive bolesti“ – predavač Hromo Amina, medicinska sestra
 • „Vakcinacija kod djece, značaj“ – predavač Mehmedagić dr. Amra

– Ambulanta Podlugovi – Ilijaš

 • „Fizička aktivnost i ishrana kod pacijenata oboljelih od dijabetesa i hipertenzije“ predavač: Fazlić Edina, medicinska sestra

07.05.2019.

– OŠ Edhem Mulabdić – Stari Grad

 • „Uticaj ishrane na zdravlje zuba i usne šupljine“ – predavač Šiljak Rašidović dr Edisa

– Udruženje Generacije – Stari Grad

 • „Gastritis, ulcerozna promjene na želucu i značaj gastroskopije“ – predavač Fetahović dr Nermina

– Edukativni centar – Centar

 • „Diabetes mellitus“ – predavači mr sci.dr Nataša Trifunović i Mirsada Sadiković, dms

– MZ Sokolović Kolonija – Ilidža

 • „Dijabetes mellitus i komplikacije“ – predavač Laličić Damir, medicinski tehničar

– MZ Kobilja glava – Vogošća

 • „HOPB i prestanak pušenja“ – predavač Topčić dr Edina i Omanović Selma, medicinska sestra

OJ DZ Hadžići

 • Dani otvorenih vrata- za učenike završnih razreda osnovnih škola – organizator Agnesa Lihovac, dipl.m.s.

08.05.2019.

– OŠ Edhem Mulabdić – Stari Grad

 • „Vakcinacija i njen značaj“ – predavač dr Mirela Čizmić, doktor medicine

– Centar za mentalno zdravlje u OJ DZ Centar

 • „Mentalno zdravlje i stigma“- Izložba i radovi korisnika usluga sa predavanjem – predavači i organizatori prim.mdr.sci.med.dr. Ivanka Hižar, spec. neuropsihijatar i Muratspahić Elvedina, dipl.m.s.

OŠ Osman Nakaš – Novi Grad

 • „Čist zub – zdrav zub“ – predavač dr Samira Smajlagić, spec. dječije i preventivne stomatologije

OŠ „Aneks“ – Novi Grad

 • „Deformiteti kičmenog stuba“ – predavač Asafa Kukan, dipl. fizioterapeut

– Centar za mentalno zdravlje – Ilidža

 • Dani otvorenih vrata – tema „Anksioznost kod mladih“ – predavači Hadžić Mirela, dipl. psiholog, Ibrišagić Hajrija, dipl. psiholog i Fazlagić Emir, medicinski tehničar

– Stomatološka služba – Ilidža

 • „Uloga stomatološke sestre u prevenciji oralnog zdravlja i radu stomatološkog tima“ – predavač Rožajac Elma, dipl.m.s.i dr Džuho Muratagić Ifeta, spec. dječ. i preventivne stom.

OŠ Izet Šabić – Vogošća

 • „Demonstracija oralnog zdravlja“ – predavač Samra Koradžić Zuban

– Centar za mentalno zdravlje – Hadžići

 • Prodajna izložba radova korisnika CMZ i predavanje na temu „Uloga i značaj CMZ“ – predavač Nesiba Pepić, dipl. socijalni radnik

Sala Općine Trnovo

 • „Hipertenzija; Dijabetes melitus“ uz mjerenje TA i ŠUK – predavači Amina Hromo, med.ses. i Mehmedagić dr. Amra, dr. medicine

09.05.2019.

– Udruženje Generacija – Stari Grad

 • „Alchajmerova bolest“ – predavač prim.dr Hadžisalihović Mersa, specijalista psishijatar

– Stomatološka služba – Centar

 • Dani otvorenih vrata – Profesionalna orjentacija djece iz Doma Bjelave

– Dom Bjelave – Centar

 • „Vršnjačko nasilje“ – predavači Zumreta Homorac, dipl. med. sestra i Amela Rovčanin, dipl. med. sestra

– OŠ Meša Selimović – Novi Grad

 • Gojaznost i prekomjerna upotreba šećera“ – predavač Maja Havić

OŠ Porodice ef. Ramić – Vogošća

 • „Demonstracija oralnog zdravlja“ – predavač Samra Koradžić Zuban

– OŠ Stari Ilijaš – Ilijaš

 • „Važnost ishrane u prevenciji karijesa“ – predavač Salkić dr Ehlimana