Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Obilježavanje hronične opstruktivne plućne bolesti u Kantonu Sarajevo

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Obavještavamo Vas da će se u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, u partnerstvu sa Udruženjem doktora porodične/obiteljske medicine i firmom Novartis, tokom mjeseca novembra 2017. godine obilježiti Svjetski dan hronične opstruktivne plućne bolesti (HOPB) pružanjem usluga spirometrije za pacijente pušače, preko 40 godina starosti.

SPIROMETRIJU MOŽETE OBAVITI PO SLJEDEĆEM RASPOREDU U DOMOVIMA ZDRAVLJA:
  • OJ Ilijaš: dr Amra Matoruga (01 – 03. novembar)
  • OJ Hadžići: dr Elma Merdžanić tj dr Nedžad Karić (01 – 03. novembar)
  • OJ Ilidža: dr Mirsada Ganija (06 – 10. novembar)
  • OJ Ilidža: Rakovica, dr Edin Muhić (6 – 10. novembar)
  • OJ Centar: doc dr Zaim Jatić (13 – 17. novembar)
  • OJ Stari Grad: dr Amira Abadžić (13 – 17. novembar)
  • OJ Novi Grad: dr Amra Resulović (20 – 24. novembar)
  • OJ Novi Grad – Saraj Polje: (20 – 24. novembar)
  • OJ Novo Sarajevo: Melika Zečević Babić (27 – 30. novembar)
  • OJ Vogošća: dr Amra Huseinović (27 – 30. novembar)

Brošuru sa informacijama o HOPB-u možete preuzeti ovdje.

CENTAR ZA NNID