Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa 2016.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa 14. novembra, u saradnji sa Partnerstvom za javno zdravlje organizovana su predavanja o dijabetesu i mjerenja šećera u krvi za članove Centra za zdravo starenje „Centar“ i Centra za zdravo starenje „Novo Sarajevo“. Potrebni materijal za mjerenje šećera osiguralo je Partnerstvo za javno zdravlje.

U Centru za zdravo starenje „Centar“, predavanje o dijabetesu je održala prim.dr. Azra Avdagić, spec. internista-dijabetolog, dok je u Centru za zdravo starenje „Novo Sarajevo“ predavanje održala dr. Emina Hadžigrahić, spec. internista, a šećer u krvi mjerila je dipl.med.sestra Nevzeta Merzić.

Uposlenice JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo održale su kvalitetna interaktivna predavanja o simptomima i stadijima dijabetesa, značaju rane dijagnostike i liječenja dijabetesa, kao i važnosti zdravog i aktivnog načina života u prevenciji komplikacija ove bolesti.

Predavanja su bila veoma dobro posjećena, a članovi centara za zdravo starenje aktivno su učestvovali u diskusiji nakon održanih predavanja i izrazili su veliko zadovoljstvo što su naše uposlenice odvojile vrijeme da posjete centre za zdravo starenje i odgovore na brojna pitanja članova.

CENTAR ZA NNID