Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa 2016.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa 14. novembra, u saradnji sa Partnerstvom za javno zdravlje organizovana su predavanja o dijabetesu i mjerenja šećera u krvi za članove Centra za zdravo starenje „Centar“ i Centra za zdravo starenje „Novo Sarajevo“. Potrebni materijal za mjerenje šećera osiguralo je Partnerstvo za javno zdravlje.

U Centru za zdravo starenje „Centar“, predavanje o dijabetesu je održala prim.dr. Azra Avdagić, spec. internista-dijabetolog, dok je u Centru za zdravo starenje „Novo Sarajevo“ predavanje održala dr. Emina Hadžigrahić, spec. internista, a šećer u krvi mjerila je dipl.med.sestra Nevzeta Merzić.

Uposlenice JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo održale su kvalitetna interaktivna predavanja o simptomima i stadijima dijabetesa, značaju rane dijagnostike i liječenja dijabetesa, kao i važnosti zdravog i aktivnog načina života u prevenciji komplikacija ove bolesti.

Predavanja su bila veoma dobro posjećena, a članovi centara za zdravo starenje aktivno su učestvovali u diskusiji nakon održanih predavanja i izrazili su veliko zadovoljstvo što su naše uposlenice odvojile vrijeme da posjete centre za zdravo starenje i odgovore na brojna pitanja članova.

CENTAR ZA NNID