Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Obilježen Međunarodni dan sestrinstva

Međunarodni Dan medicinskih sestara svečano je obilježen 12. maja 2016. godine u INDOK centru Doma zdravlja Cenzar – Vrazova. Tom prilikom, menadžment JU Dom zdravlja KS predvođen generalnim direktorom prim.dr Milanom Miokovićem susreo se sa glavnim medicinskim sestrama svih deset Organizacionih jedinica koje su u sastavu naše ustanove.

U svečanoj amtosferi i druženju govorilo se i o velikoj ulozi medicinske sestre u zdravstvenom sistemu. Sudionici skupa su, između ostalog, zaključili da bez kvalitetne sestre koja je ravnopravni član tima, nema kvalitetne brige o pacijentu, zaštite i unaprijeđenja njegovog zdravlja.

– Medicinske sestre daju poseban obol radu. Oni su i desna i lijeva ruka ljekara, zaključio je prim.dr Mioković.

Na lijepim riječima i prigodnim poklonima članovima menadžmenta JU Dom zdravlja KS u ime medicinskih sestara zahvalila se dipl.med.sestra Emina Bajramović, glavna sestra OJ Centar – Vrazova, a tom prilikom ukazala je i na važnost kontinuirane edukacije sestara, te je istakla njihovo stručno i profesionalno zalaganje u radu sa pacijentima.

A.Ša.