Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Obilježen Svjetski dan HOPB-a 2016.

U srijedu, 16.11.2016. godine, u JUDZKS je uz podršku Udruženja doktora porodične medicine i kompanije Boehringer Ingelheim obilježen Svjetski dan hronične opstruktivne plućne bolesti sa nizom aktivnosti.

U Službi porodične medicine OJ Dom zdravlja Centar, doc.dr. Zaim Jatić i mr.med.sci.dr. Nataša Trifunović uradili su pregled koji  je uključivao spirometriju i savjetovanje za 40 građana u periodu od 9 do 13 h, a u cilju rane detekcije ovog oboljenja. Tom prilikom, u 4 slučaja registrovan je HOPB i pacijentima su date upute za dalje dijagnostičke pretrage. Svim pacijentima pušačima date su preporuke da prestanu sa pušenjem. Kompanija Boehringer Ingelheim podržala je štampanje plakata i letaka za pacijente o HOPB-u, te je ustupila jedan spirometar za korištenje tokom akcije obilježavanja Svjetskog dana HOPB-a.

Specijalista pneumoftiziolog Doma zdravlja Novo Sarajevo, prim.dr. Teufik Hadžiosmanović, gostovao je u emisiji “Život i zdravlje” kantonalne televizije TVSA15.11.2016. u 20 sati i tom prilikom govorio je detaljnije o ranom otkrivanju i liječenju ove bolesti.