Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Obilježen Svjetski dan moždanog udara

U četvrtak, 29.10.2015. godine u sali Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar, obilježen je Svjetski dan moždanog udara u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo.

Tom prilikom održan je okrugli sto na temu “Menadžment moždanog udara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: prevencija, liječenje i rehabilitacija“.

Uvodničari su bili prim.dr. Aida Tokić, spec. fizijatar, prim.dr. Sanja Batinić-Jojić, spec. urgentne medicine i dr. Tatjana Šabanić, spec. neurolog, koje su u sklopu okruglog stola održale predavanja na ovu temu za oko 50 prisutnih zdravstvenih radnika – ljekara i medicinskih sestara/tehničara iz timova porodične medicine, fizijatrije i neurologije iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Skup je pozdravila i prim.dr. Alma Kadić, predstavnica Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, istaknuvši dobru saradnju Ministarstva sa stručnjacima JUDZKS na polju prevencije, kao i mr.med.sci.prim.dr Amela Kečo, specijalista porodične medicine u OJ DZ Centar, koja je bila moderator diskusije.

Prisutnima su podijeljene brošure o moždanom udaru koje mogu distribuirati svojim pacijentima radi upoznavanja sa simptomima i faktorima rizika za moždani udar, kao i savjetima za promjenu životnih navika koje mogu doprinijeti prevenciji ovog oboljenja.

Nakon održavanja predavanja i diskusije na temu okruglog stola, za sve učesnike organizovana je zakuska.