Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Obolijevanje od raka može uništiti brak

Obolijevanje od raka može staviti veliki pritisak na svaki brak, ali je veća vjerovatnoća da će se parovi rastaviti ako je oboljela osoba žena. U stvari, vjerovatnoća rastave u tom slučaju je šest puta veća u poređenju na slučaj kada je oboljeli muškarac, pokazala je nova studija.

Naučnici su, međutim, otkrili da su veće šanse da će parovi uspjeti prebroditi poteškoće kada je u pitanju život sa rakom ako su duže vrijeme u braku.

Rezultati, objavljeni u novembarskom izdanju žurnala Cancer, potvrđuju rezultate prethodnih studija u kojima stoji da se gotovo 12 % brakova raspadne nakon što jedan od supružnika oboli od raka. Nova studija baca više svjetla na razlike po spolovima: gotovo 21 % parova rastavljaju se ako je oboljela žena, u poređenju na samo 3 % kada je obolio muškarac.

Naučnici su prikupili statističke podatke nakon proučavanja 515 pacijenata sa određenim oblicima raka, uključujući rak mozga, i multiplom sklerozom, u periodu od 2001. do 2006. godine.

“Vjerujemo da se rezultati naše studije općenito odnose na pacijente sa bolešću koja mijenja način života,” navode autori studije. “Savjetujemo zdravstvenim radnicima da budu posebno osjetljivi na ranu sumnju na neslogu kod bračnih parova na koje negativno utječe pojava ozbiljne bolesti, pogotovo kada je oboljela osoba žena i kada je do bolesti došlo u ranoj fazi braka. Rano prepoznavanje bračnih problema i psihosocijalna intervencija mogu umanjiti učestalost razvoda i rastave, te zauzvrat poboljšati kvalitet života i kvalitet njege.”

IZVOR: Cancer, 15. novembar 2009; 115(22):5237-42.