Održan Dan specijalizantskih projekata 2015.

defaultfeaturedimage
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Dan specijalizantskih projekata održan je u srijedu, 30. septembra 2015. godine u 18.00 sati u sarajevskom hotelu „Bristol“. Tom prilikom, specijalizanti porodične/obiteljske medicine svečano su predstavili rezultate svojih istraživanja, te su u javnom nastupu pokazali sve što su savladali iz oblasti naučno-istraživačkog rada.

Ove godine specijalizantske projekte branilo je pet specijalizanata porodične/obiteljske medicine u Federaciji BiH, četiri iz Edukacionog centra JU Dom zdravlja KS i jedan specijalizant iz Doma zdravlja Visoko.

Radove su predstavili dr. Halida Husić (OJ Vogošća; tema „Nasilje nad ženama u porodici“), dr. Alma Juković ( OJ Ilidža; tema „Procjena pravilne aplikacije inzulinske terapije pacijenata oboljelih od dijabetes melitusa“), dr. Senada Karaosmanović ( OJ Ilijaš; tema „Procjena racionalne upotrebe nesteroidnih antiinflamatornih lijekova (NSAIL) u starijoj životnoj dobi“), dr. Alma Numanović – Mulaosmanović (OJ Novo Sarajevo; tema „Ispitivanje stavova, mišljenja i osjećanja ljekara u PZZ prema zahtjevima koje postavljaju pacijenti“) i dr. Selma Mušić – Lušija  ( Dom zdravlja Visoko; tema : „Zadovoljstvo zdravstvenih radnika informatizacijom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“).