Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Održan Dan specijalizantskih projekata 2015.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Dan specijalizantskih projekata održan je u srijedu, 30. septembra 2015. godine u 18.00 sati u sarajevskom hotelu „Bristol“. Tom prilikom, specijalizanti porodične/obiteljske medicine svečano su predstavili rezultate svojih istraživanja, te su u javnom nastupu pokazali sve što su savladali iz oblasti naučno-istraživačkog rada.

Ove godine specijalizantske projekte branilo je pet specijalizanata porodične/obiteljske medicine u Federaciji BiH, četiri iz Edukacionog centra JU Dom zdravlja KS i jedan specijalizant iz Doma zdravlja Visoko.

Radove su predstavili dr. Halida Husić (OJ Vogošća; tema „Nasilje nad ženama u porodici“), dr. Alma Juković ( OJ Ilidža; tema „Procjena pravilne aplikacije inzulinske terapije pacijenata oboljelih od dijabetes melitusa“), dr. Senada Karaosmanović ( OJ Ilijaš; tema „Procjena racionalne upotrebe nesteroidnih antiinflamatornih lijekova (NSAIL) u starijoj životnoj dobi“), dr. Alma Numanović – Mulaosmanović (OJ Novo Sarajevo; tema „Ispitivanje stavova, mišljenja i osjećanja ljekara u PZZ prema zahtjevima koje postavljaju pacijenti“) i dr. Selma Mušić – Lušija  ( Dom zdravlja Visoko; tema : „Zadovoljstvo zdravstvenih radnika informatizacijom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“).