Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Održan drugi dio seminara “Planiranje porodice” 2017.

U četvrtak, 26.01.2017. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar, održan je drugi dio seminara “Planiranje porodice” za 18 doktora medicine i specijalista porodične medicine Službe porodične medicine JUDZKS.

Seminar je organizovalo Partnerstvo za javno zdravlje u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i uz finansijsku podršku Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), a predavači su bili doc.dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine u OJ Dom zdravlja Centar i dr. Edin Čengić, specijalista ginekolog.

Tokom drugog dijela seminara obrađivane su teme poput kriterija medicinske podobnosti za upotrebu kontracepcije, detaljno su predstavljene različite metode i sredstva kontracepcije i razmotreni su načini savjetovanja u konteksu konsultacija o planiranju porodice u ordinaciji porodičnog ljekara.

Svaka sesija podrazumijevala je prezentaciju/video prezentaciju, studije slučaja, diskusije, grupni rad i rad u malim grupama, dok je na kraju seminara izvršeno testiranje učesnika. Edukacija će biti bodovana od strane Ljekarske komore Kantona Sarajevo.

CENTAR ZA NNID