Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Održan drugi dio seminara “Planiranje porodice”

U utorak, 20.09.2016. godine od 9 do 17 h u OJ DZ Centar održan je drugi dio seminara “Planiranje porodice” za 14 ljekara porodične medicine iz različitih domova zdravlja Ustanove. Edukacija predstavlja nastavak prvog dijela seminara koji je održan u junu 2016. godine. Seminar je organizovalo Partnerstvo za javno zdravlje u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i uz finansijsku podršku Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA).

Tokom drugog dijela seminara obrađivane su teme poput kriterija medicinske podobnosti za upotrebu kontracepcije, detaljno su predstavljene različite metode i sredstva kontracepcije i razmotreni su načini savjetovanja u konteksu konsultacija o planiranju porodice u ordinaciji porodičnog ljekara. Detaljni program seminara možete naći ovdje.

Predavači su bili doc.dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine u OJ Dom zdravlja Centar i dr. Edin Čengić, specijalista ginekolog.
Svaka sesija podrazumijevala je prezentaciju/video prezentaciju, studije slučaja, diskusije, grupni rad i rad u malim grupama, dok je na kraju seminara izvršeno testiranje učesnika. Edukacija će biti bodovana od strane Ljekarske komore Kantona Sarajevo.

Učesnici su ocijenili radionicu na sljedeći način: nastavne metode – 5,0, sadržaj – 5,0, trajanje – 4,8, uticaj na budući rad – 5,0.

CENTAR ZA NNID