Održan ispit iz kliničkih vještina za specijalizante porodične medicine

U utorak, 26.12.2017. godine, u Centru za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS, održan je ispit iz kliničkih vještina (OSKI-Objektivni strukturirani klinički ispit) za specijalizante završne godine specijalizacije iz porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Ispit su polagali sljedeći specijalizanti:

  1. dr. Azra Dupovac (JUDZKS, OJ Hadžići)
  2. dr. Olivera Kajević (JU Dom zdravlja Olovo)
  3. dr. Sanela Muzaferija-Hrnjica (JUDZKS, OJ Stari Grad)
  4. dr. Elvedin Tatarević (JUDZKS, OJ Hadžići)

Ispit je proveden provjerom kliničkih vještina kroz 5 stanica i pod kontrolom drugih kolega specijalizanata, a Ispitna komisija bila je u sastavu: doc.dr. Zaim Jatić, mr.sci.prim.dr. Amela Kečo, mr.sci.dr. Nataša Trifunović.

Sva četiri specijalizanta uspješno su položila ispit, a najbolji rezultat postigao je dr. Elvedin Tatarević.