Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Održan prvi simpozij “Prevencija bolesti kod djece i mladih” u organizaciji Centra za NNID JUDZKS

Dana 8.4. 2017. u kongresnoj sali hotela Hills u Sarajevu održan je Prvi simpozij „Prevencija bolesti kod djece i mladih“ – u organizaciji Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i pod pokroviteljstvom generalnog direktora mr.med.sci.prim.dr. Fuada Husića. PROGRAM SIMPOZIJA NAUČNI I ORGANIZACIJSKI ODBORI
 
Simpoziju je prisustvovala i kantonalna ministrica zdravstva, Zilha Ademaj, koja je u prigodnom govoru iskazala na značaj održavanja ovog stručnog skupa i spremnosti kantonalnog Ministarstva zdravstva u podršci realizacije preventivnih aktivnosti u cilju održavanja i unapređenja zdravlja djece i mladih.
Finansijsku potporu Simpozija omogućili su:
 • Bosnalijek (zlatni sponzor)
 • Zada pharmaceutical (BIPHARM) (sponzor)
 • Amicus Pharma (sponzor)
 • kao i poslovni partneri: Podravka, Belupo, Oktal Pharma, A-Twin i Unifarm.
Prvom simpoziju „Prevencija bolesti kod djece i mladih“, koji je bodovan od nadležnih komora (Ljekarska/Liječnička komora Kantona Sarajevo, Stomatološka komora FBiH, Komora diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila FBiH i Komora medicinskih tehničara Kantona Sarajevo) prisustvovalo je cca 180 ljekara raznih specijalnosti, medicinskih sestara-tehničara i ostalih stručnjaka koji u svakodnevnom radu brinu o zdravstvenoj zaštiti djeci i mladih, koji su nakon održanog Simpozija dobili potvrde (certifikate) o prisustvu ovom stručnom skupu.
 
Uvodničar i voditelj Simpozija bila je doc.dr.sc. Irma Džambo, a moderatori Simpozija bili su: doc.dr.sc. Irma Džambo, mr.ph.sc.prim.dr. Adnan Bajraktarević i doc.dr.sc. Lutvo Sporišević. Rad Simpozija bio je koncipiran u vidu pozvanih predavanja, sponzoriranog predavanja zlatnog sponzora „Bosnalijek“ i diskusije prezentirane aktualne kazuistike djece i mladih.
Održana su sljedeća predavanja:
 1. Uloga pedijatara i ljekara porodične medicine u otkrivanju urođenih anomalija u djece oba spola“ prof. dr. sc. Salahudin Dizdarević
 2. Protektivni učinci dojenja na zdravlje djeteta“ dr.sc.med. Emina Hadžimuratović
 3. Učestalost razvojnog poremećaja kuka na osnovu provedenog ultrazvučnog skrininga“ doc.dr.sc. Đemil Omerović
 4. Promotivno-preventivni rad za djecu uzrasta 6-18 godina“ doc.dr.sc. Zaim Jatić, mr.med.sc.prim. dr. Fuad Husić
 5. Prevencija karijesa kod djece i adolescenata“ dr. sc. Mervana Spahić-Dizdarević
 6. Univerzalni skrining kardiovaskularnih riziko-faktora u djece-prevencija prijevremenog kardiovaskularnog rizika doc.dr.sc. Lutvo Sporišević, mr.ph.sc.prim. dr. Adnan Bajraktarević
 7. Prevencija deformiteta kičmenog stuba u dječijoj dobi“ prim.dr. Arifa Zubović
 8. Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece“ doc.dr.sc. Irma Džambo
 9.  Sponzorirano predavanje zlatnog sponzora Bosnalijek – „Matična mliječ- izvrstan biostimulator“ (mr. sc. dr. Selma Dizdar).
Nakon predavanja razvila se vrlo konstruktivna i korisna diskusija učesnika, koja je ukazala na značaj i aktuelnost prezentiranih nozoloških entiteta. Organizacija simpozija, predavanja istaknutih stručnjaka i znatan broj prisutnih doprinijeli su da Prvi simpozij „Prevencija bolesti kod djece i mladih“ dobije maksimalnu ocjenu. Održani stručni skup bio je izvanredna prilika transfera znanja, usvajanja recentnih pristupa, prevencije i promocije zdravlja u djece i mladih, a sve u cilju unapređenja svakodnevnog praktičnog rada i održavanja i unapređenja zdravlja djece i mladih. Nadamo se da će ovaj događaj postati tradicionalan u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. CENTAR ZA NNID