Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Održana edukacija “Kinesiotaping”

Dana 16. maja 2019. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije za 2019. godinu u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za Centar za fizikalnu rehabilitaciju.

Predavanje na temu “Kinesiotaping” održao je mr.sci. Dženan Pleho, dipl. fizioterapeut.

Edukaciji je prisustvovalo ukupno 26 fizioterapeuta i medicinskih sestara/tehničara različitih službi OJ Dom zdravlja Centar, koji su predavanje evaluirali ocjenom 4,98, uz komentare da je edukacija bila veoma interesantna, korisna i primjenljiva u svakodnevnom radu.

Edukacija je bodovana od strane Komore diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila FBiH.

CENTAR ZA NNID