Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Održana edukacija “Kontrola infekcije” u svim domovima zdravlja

„Kontrola infekcije“ naziv je edukacije koja je počela 17. aprila u OJ DZ Vogošća i Ilijaš, a koja je održana u svim organizacionim jedinicama JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo do 23. aprila 2019. godine.

Teme edukacije bile su: „Higijena i dezinfekcija ruku i radnih površina“, „Čišćenje, dezinfekcija i dekontaminacija prostorija“, „Bezbjedno uklanjanje infektivnog otpada“ i „Sterilizacija“.

Dezinfekcija i higijena spadaju u važne mjere zdravstvene zaštite i svrstavaju se u red bitnih protivepidemijskih mjera protiv zaraznih bolesti, zaključak je navedenih predavanja koje je vodila Mediha Zulić, referent za infektivni otpad u JUDZKS, dipl.med.sestra.

Predavanjima su prisustvovali timovi porodične medicine i radnice na održavanju higijene svih organizacionih jedinica Ustanove.