Održana edukacija “Menadžement agresivnog ponašanja” (oktobar 2016.)

U sklopu realizacije Plana intramuralne edukacije 2016 – 2018. sa ciljem trajnog stručnog usavršavanja uposlenika JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, 14.10.2016. godine u OJ Dom zdravlja Hadžići održana je edukacija na temu “Menadžment agresivnog ponašanja i tehnike prevazilaženja istog”.

 

Predavanje su održale dipl.med.sestra Lihovac Agnesa i dipl.psiholog Lejla Gabela, a s obzirom na značaj teme, edukaciji su uposlenici Centra za mentalno zdravlje, kao i predstavnici Službe porodične medicine OJ Dom zdravlja Hadžići.

Prema povratnim informacijama učesnika, predavanje je bilo dobro koncipirano i korisno za budući rad zaposlenika Ustanove.

 

 

 

 


Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS