Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Održana edukacija “Putnička imunizacija”

U utorak, 28.06.2016. godine, u sali Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar, u terminu od 13 do 15 sati, održana je edukacija na temu “Putnička imunizacija” za zdravstveno osoblje Službe porodične medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Cilj edukacije bio je da se navedeno osoblje bolje i kvalitetnije upozna sa svim preporukama u polju putničke imunizacije, kao i određenim smjernicama kada je u pitanju redovni program imunizacije u Bosni i Hercegovini.

Predavanje u sklopu edukacije održala je prof.dr. Zarema Obradović iz JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Edukaciji su prisustvovala 34 ljekara i medicinske sestre/tehničara iz službi porodične medicine svih domova zdravlja Ustanove, koji su edukaciju ocijenili kao veoma uspješnu i kvalitetnu, prosječnom ocjenom 5.0.