Održana edukacija “Putnička imunizacija”

defaultfeaturedimage
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

U utorak, 28.06.2016. godine, u sali Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar, u terminu od 13 do 15 sati, održana je edukacija na temu “Putnička imunizacija” za zdravstveno osoblje Službe porodične medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Cilj edukacije bio je da se navedeno osoblje bolje i kvalitetnije upozna sa svim preporukama u polju putničke imunizacije, kao i određenim smjernicama kada je u pitanju redovni program imunizacije u Bosni i Hercegovini.

Predavanje u sklopu edukacije održala je prof.dr. Zarema Obradović iz JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Edukaciji su prisustvovala 34 ljekara i medicinske sestre/tehničara iz službi porodične medicine svih domova zdravlja Ustanove, koji su edukaciju ocijenili kao veoma uspješnu i kvalitetnu, prosječnom ocjenom 5.0.