Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Održana edukacija “Savjetovanje pacijenata”

Dana 18. septembra 2019. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije za 2019. godinu u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za Službu porodične medicine.

Predavanja na temu “Savjetovanje pacijenata u porodičnoj medicini” održali su prof. dr. sc. Zaim Jatić, spec. porodične medicine, i Advija Čustović, dipl. medicinska sestra.

Edukaciji je prisustvovao ukupno 31 ljekar i medicinska sestra/tehničar iz različitih službi OJ Dom zdravlja Centar, koji su predavanja evaluirali visokom ocjenom 4,9.

Edukacija je bodovana od strane Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo i Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo.

CENTAR ZA NNID