Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Održana edukacija “Savjetovanje pacijenata”

Dana 18. septembra 2019. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije za 2019. godinu u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za Službu porodične medicine.

Predavanja na temu “Savjetovanje pacijenata u porodičnoj medicini” održali su prof. dr. sc. Zaim Jatić, spec. porodične medicine, i Advija Čustović, dipl. medicinska sestra.

Edukaciji je prisustvovao ukupno 31 ljekar i medicinska sestra/tehničar iz različitih službi OJ Dom zdravlja Centar, koji su predavanja evaluirali visokom ocjenom 4,9.

Edukacija je bodovana od strane Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo i Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo.

CENTAR ZA NNID