Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Održana edukacija “Terapija bola” u OJ DZ Centar

U utorak, 06.09.2016. godine u OJ Dom zdravlja Centar, u periodu od 13 do 15 sati, održana je edukacija “Mišično-skeletni bol i praktični rad” za sve ljekare koji se bave ovom problematikom, kao što su specijalisti porodične medicine, ljekari koji rade u palijativi, specijalisti neurolozi, specijalisti fizijatri i drugi.

Edukaciju je organizovalo Udruženje terapije bola Bosne i Hercegovine, a teme su bile:

– Fiziologija i prenos bola, ispitivanje bola, ocjena (skale), dijagnoza i principi terapije
– Reumatski bolni sindromi i terapija
– Hronični nespecifični leđni bol, znaci upozorenja (crvene i žute zastavice) i terapija
– Hronični bolni sindromi: miofascijalni bolni sindrom, bolni sy gornjih ekstremiteta – vrat, rame, ruka i terapija

Predavači su bili dr. Amira Karkin-Tais (predsjednica Udruženja), prof.dr. Dijana Avdić (dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija UNSA) i saradnice Fakulteta doc. Amila Jaganjac i doc. Lana Lekić.

Odlukom Ljekarske komore Kantona Sarajevo, kurs je bodovan sa 7 bodova.
Edukaciji je prisustvovalo 20 ljekara različitih profila iz OJ Centar, OJ Novo Sarajevo, OJ Stari Grad, OJ Vogošća, OJ Specijalističko-konsultativna djelatnost.