Oglas za javnu licitaciju rashodovanih sredstava (15.10.2019)