Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Okrugli sto o osobama sa invaliditetom u zdravstvenom sistemu

U ponedjeljak, 21.11.2016. godine od 13 do 15 sati u OJ Dom zdravlja Centar, održan je okrugli sto na temu “Saradnja organizacija osoba sa invaliditetom sa entitetskim agencijama za certifikaciju i akreditaciju kvaliteta u zdravstvu AKAZ i ASKVA i prezentacija Brošure za zdravstvene radnike o ophođenju prema osobama sa invaliditetom”, u organizaciji Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo.

Koordinacioni odbor u saradnji sa organizacijom MyRight učestvuje u projektu “Zdravstveno-konkretna inkluzija – Sprovođenje UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u praksu 2014 – 2017”, čiji je cilj jačanje sposobnosti osoba s invaliditetom i njihovih organizacija da samostalno zagovaraju za svoja prava i utiču na poboljšanje stanja ljudskih prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Na okruglom stolu predstavljena je saradnja organizacija osoba s invaliditetom sa entitetskim agencijama za certifikaciju i akreditaciju kvaliteta u zdravstvu – AKAZ iz FBiH i ASKVA iz RS. Rezultat ove saradnje su standardi za centre porodične medicine i centre za mentalno zdravlje, a u čijoj se reviziji čuo i glas osoba sa invaliditetom. Također je predstavljena “Brošura za zdravstvene radnike o ophođenju prema osobama sa invaliditetom” koja je nastala u sklopu kampanje za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom #PonosniNaSebe i koja je produkt zajedničkog rada 65 organizacija osoba sa invaliditetom koje zajednički djeluju kroz koalicije, a u sklopu MyRight programa podrške u BiH.

Skupu su se obratili generalni direktor JUDZKS, mr.med.sci.prim.dr. Fuad Husić kao i članovi radnog tima za izradu brošure dr. Belma Goralija, spec. kliničke citologije, Željko Bajić, novinar BHT 1, Jasminka Proho, tumač znakovnog jezika, Gospova Rađen Radić, predstavnica Saveza za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima RS i Vahid Đulović, predsjednik Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji “Fenix” TK.

Okruglom stolu prisustvovao je veliki broj predstavnika JU Dom zdravlja Katona Sarajevo iz svih organizacionih jedinica i predstavnika različitih organizacija osoba sa invaliditetom. Nakon formalnog dijela, učesnici su nastavili druženje i razmjenu iskustava uz koktel.

CENTAR ZA NNID