Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Otvaranje i vođenje bolovanja u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima

U cilju unapređenja načina otvaranja i vođenja bolovanja od strane ljekara JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, 27.10.2016. godine u prostorijama OJ Dom zdravlja Centar održan je edukativni sastanak na temu primjene zakonskih i podzakonskih akata u polju privremene spriječenosti za rad.

 

Sastanak su vodili prim.dr. Dženana Tanović, spec. opće medicine, pomoćnik generalnog direktora za medicinske poslove i dipl. pravnik Samir Felah, šef Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova JUDZKS, a sastanku je prisustvovalo 35 ljekara i medicinskih sestara iz različitih službi Doma zdravlja Centar.

Prisutni su iskoristili ovu priliku i da sa predavačima prodiskutuju o problemima iz ove oblasti sa kojima se susreću u svakodnevnoj praksi.

 

 

Edukativni sastanak na temu vođenja bolovanja već je održan u OJ Dom zdravlja Stari Grad, a u planu je da se u narednom periodu sastanci održe i u ostalim domovima zdravlja Ustanove.