Pesticid povezan sa otežanim razvojem djece

Nova studija pokazala je da je pesticid hlorpirifos (klorpirifos) povezan sa poteškoćama u fizičkom i mentalnom razvoju kod male djece.

Ovaj proizvod zabranjen je za korištenje u američkim domovima, ali se naširoko koristi kao poljoprivredni pesticid za primjenu na voću i povrću. Opravdanost njegovog poljoprivrednog korištenja trenutno analizira američka Agencija za zaštitu okoliša (Environmental Protection Agency).

Studija je uključivala 266 djece iz siromašnih područja južnog Bronx-a i sjevernog Manhattan-a u New York-u. Hlorpirifos je često korišten u ovim područjima sve dok nije zabranjen za kućnu upotrebu 2001. godine.

Naučnici su otkrili da je visok nivo izloženosti ovom pesticidu (veći od 6,17 pg/g u pupčanoj vrpci u vrijeme rođenja) povezan sa padom od 6,5 poena u indeksu psihomotornog razvoja i padom od 3,3 poena u indeksu mentalnog razvoja kod trogodišnje djece.
Studija je objavljena na internetu 18. marta prije štampanog majskog izdanja žurnala American Journal of Public Health.

“Ova studija pomaže da se popune praznine po pitanju onoga što je poznato o efektima hlorpirifosa na razvoj male djece, pokazujući jasnu vezu između ove hemikalije i otežanog mentalnog razvoja i razvoja motorike kod djece čak i kada su u sredini prisutni i drugi potencijalno štetni faktori,” navela je u izjavi za štampu vođa studije, Gina Lovasi, sa Fakulteta za javno zdravstvo pri univerzitetu Columbia University.

IZVOR: Robert Wood Johnson Foundation, 18. mart 2010., www.rwjf.org/