Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

PITANJA, LISTA PROPISA I LITERATURE IZ OBLASTI IZ KOJE ĆE SE POLAGATI PISMENI I USMENI ISPIT ZA POZICIJE: SPEC. PORODIČNE MEDICINE I DOKTOR MEDICINE

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA 3