Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

PITANJA, LISTA PROPISA I LITERATURE IZ OBASTI IZ KOJE ĆE SE POLAGATI PISMENI I USMENI ISPIT ZA POZICIJU: SPECIJALISTA PNEUMOFTIZIOLOG/PULMOLOG