Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Počeo proces certifikacije timova u JU Dom zdravlja KS

Dvadeset pet timova porodične medicine u JU Dom zdravlja KS u ponedjeljak i utorak, 29. i 30. juna 2015. godine u 8.00 sati ušli su u proces certifikacije, tačnije ocjenjivanja i uspostavljanja sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Timove porodične medicine ocjenjivat će vanjski ocjenivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), a cjelokupan projekat provodi se u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva.

Od početka procesa kojeg provodi Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), Odjel za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti pri JU Dom zdravlja KS za proces certifikacije educirao je i pripremio 197 timova porodične medicine.

 

A.Ša.