Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

POČEO PROGRAM DODATNE EDUKACIJE PORODIČNE MEDICINE (PAT)

NAKON PAUZE OD DEVET GODINA U HOTELU HILLS NA ILIDŽI
Zahvaljujem se svima što vjerujete da JU Dom zdravlja KS treba biti predvodnik svih
edukacija u narednom periodu, pa zašto da ne i na nivou Federacije BiH, kazao je
doc.dr.sci Abel Baltić, generalni direktor JU Dom zdravlja KS.

Program provođenja dodatne edukacije iz porodične medicine (PAT) u Kantonu Sarajevo
svečano je počeo u petak, 17.03.2023. godine u sali ilidžanskog hotela Hills. Edukacija iz
porodične medicine PAT počela je nakon devet godina pauze i ovog puta prisutan je 41
polaznik, među kojima su ljekari, medicinske sestre i tehničari iz JU Dom zdravlja KS, ali i
privatne zdravstvene ustanove Al Tawil, Altamedica, te MUP-a KS i Doma zdravlja Prača.
Pred brojnim zvanicama prisutnima se pozdravnim govorom obratio doc.dr.sci Abel Baltić,
generalni direktor JU Dom zdravlja KS koja ima i najveći broj polaznika.

 • Zahvaljujem se prof.dr Harisu Vraniću, ministru zdravstva KS koji svojim
  prisustvom daje podršku ovoj edukaciji. Zahvaljujem se svima što vjerujete da JU
  Dom zdravlja KS treba biti predvodnik svih edukacija u narednom periodu, pa zašto da ne
  i na nivou Federacije BiH. Želimo na ovaj način pružiti priliku mladim
  kolegama, da steknu nova znanja i dodatnu sigurnost pri obavljanju ovako zahtjevne
  profesije. Oni trebaju biti svijetli primjer profesionalizma. Borba protiv COVID 19 u
  kojoj smo bili nosioci te odbrane nas je dobrim dijelom usporila u redovnom radu.
  Drago nam je da se možemo sada vratiti redovnom poslu, u smislu preventive i
  liječenja pacijenata. I još jedna ekskluzivna vijest na kraju : U junu planiramo da
  počnemo sa novim ciklusom iz programa dodatne edukacije, kazao je doc.dr.sci Abel
  Baltić.
  Nakon pozdravnog govora generalnog direktora okupljenim polaznicima i zvanicama obratio
  se mr.sci.dr Almir Pašagić šef OJ DZ Vogošća, jedan od predavača i koordinatora PAT
  programa.
 • Nakon devet godina dočekali smo nastavak edukacije PAT programa. Trenutna
  struktura uposlenih u JU Dom zdravlja KS je 204 ljekara porodične medicine, 102
  ljekara specijalista i 305 medicinskih sestara i tehničara, što govori da smo mi velika
  zdravstvena baza. U okviru ovog ciklusa imaćemo 120 sati teoretske i 120 sati
  praktične nastave. Za rad sa mentorima u ordinaciji predviđeno je 15 sati. U
  metodologiji rada primjenit ćemo kombinovane nastavne metode uključujući power
  point prezentacije i interakcije sa polaznicima. Završni ispit biće u decembru 2023.
  godine. Nakon toga slijedi svečana dodjela certifikata o uspješno završenoj edukaciji,
  pojašnjava mr.sci.dr Almir Pašagić.
  Dipl.med sestra Mediha Avdić koja se također nalazi u ulozi predavača ovog ciklusa
  objasnila je da su predviđene 23 nastavne jedinice i četiri radna zadatka.
 • Prvi zadatak je Uvod u porodičnu/obiteljsku medicinu, drugi je Upravljanje
  promjenama i prva posjeta mentora timovima porodične/obiteljske medicine na
  radnom mjestu. Treći će biti Principi porodične medicine zasnovani na dokazima i
  važnost adekvatnog vođenja zdravstvenih kartona i kao četvrto ističemo Kvalitet
  sigurnosti i akreditacije u porodičnoj/obiteljskoj medicini. Govorićemo i o primjeni
  komunikacijskih vještina u praksi gdje na žalost imamo problema na terenu. I naravno
  govorićemo o svim važnim temama u zdravstvenom segmentu kao što su respiratorna
  oboljenja, prestanak pušenja, zdravlje žena, dermatologija, gerijatrija, onkologija i
  palijativna njega, kardiovaskularna oboljenja i muskuloskeletni sistem, kaže na kraju
  dipl.med sestra Mediha Avdić.
  U ovom ciklusu učesvtvuje sedam timova edukatora – predavača, a predavanje iz nastavne
  jedinice 1 započeo je prof.dr Zaim Jatić i dipl.medicinski tehničar Admir Smajić u Sali za
  edukaciju OJ DZ Ilidža na temu Uvod u porodičnu medicinu (reforma, razvoj, principi P/O
  medicine, bolest i bolesnost).

 • Prof.soc Arman ŠARKIĆ
  (NNID)