Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

POČEO PROGRAM DODATNE EDUKACIJE PORODIČNE MEDICINE (PAT)

NAKON PAUZE OD DEVET GODINA U HOTELU HILLS NA ILIDŽI
Zahvaljujem se svima što vjerujete da JU Dom zdravlja KS treba biti predvodnik svih
edukacija u narednom periodu, pa zašto da ne i na nivou Federacije BiH, kazao je
doc.dr.sci Abel Baltić, generalni direktor JU Dom zdravlja KS.

Program provođenja dodatne edukacije iz porodične medicine (PAT) u Kantonu Sarajevo
svečano je počeo u petak, 17.03.2023. godine u sali ilidžanskog hotela Hills. Edukacija iz
porodične medicine PAT počela je nakon devet godina pauze i ovog puta prisutan je 41
polaznik, među kojima su ljekari, medicinske sestre i tehničari iz JU Dom zdravlja KS, ali i
privatne zdravstvene ustanove Al Tawil, Altamedica, te MUP-a KS i Doma zdravlja Prača.
Pred brojnim zvanicama prisutnima se pozdravnim govorom obratio doc.dr.sci Abel Baltić,
generalni direktor JU Dom zdravlja KS koja ima i najveći broj polaznika.

 • Zahvaljujem se prof.dr Harisu Vraniću, ministru zdravstva KS koji svojim
  prisustvom daje podršku ovoj edukaciji. Zahvaljujem se svima što vjerujete da JU
  Dom zdravlja KS treba biti predvodnik svih edukacija u narednom periodu, pa zašto da ne
  i na nivou Federacije BiH. Želimo na ovaj način pružiti priliku mladim
  kolegama, da steknu nova znanja i dodatnu sigurnost pri obavljanju ovako zahtjevne
  profesije. Oni trebaju biti svijetli primjer profesionalizma. Borba protiv COVID 19 u
  kojoj smo bili nosioci te odbrane nas je dobrim dijelom usporila u redovnom radu.
  Drago nam je da se možemo sada vratiti redovnom poslu, u smislu preventive i
  liječenja pacijenata. I još jedna ekskluzivna vijest na kraju : U junu planiramo da
  počnemo sa novim ciklusom iz programa dodatne edukacije, kazao je doc.dr.sci Abel
  Baltić.
  Nakon pozdravnog govora generalnog direktora okupljenim polaznicima i zvanicama obratio
  se mr.sci.dr Almir Pašagić šef OJ DZ Vogošća, jedan od predavača i koordinatora PAT
  programa.
 • Nakon devet godina dočekali smo nastavak edukacije PAT programa. Trenutna
  struktura uposlenih u JU Dom zdravlja KS je 204 ljekara porodične medicine, 102
  ljekara specijalista i 305 medicinskih sestara i tehničara, što govori da smo mi velika
  zdravstvena baza. U okviru ovog ciklusa imaćemo 120 sati teoretske i 120 sati
  praktične nastave. Za rad sa mentorima u ordinaciji predviđeno je 15 sati. U
  metodologiji rada primjenit ćemo kombinovane nastavne metode uključujući power
  point prezentacije i interakcije sa polaznicima. Završni ispit biće u decembru 2023.
  godine. Nakon toga slijedi svečana dodjela certifikata o uspješno završenoj edukaciji,
  pojašnjava mr.sci.dr Almir Pašagić.
  Dipl.med sestra Mediha Avdić koja se također nalazi u ulozi predavača ovog ciklusa
  objasnila je da su predviđene 23 nastavne jedinice i četiri radna zadatka.
 • Prvi zadatak je Uvod u porodičnu/obiteljsku medicinu, drugi je Upravljanje
  promjenama i prva posjeta mentora timovima porodične/obiteljske medicine na
  radnom mjestu. Treći će biti Principi porodične medicine zasnovani na dokazima i
  važnost adekvatnog vođenja zdravstvenih kartona i kao četvrto ističemo Kvalitet
  sigurnosti i akreditacije u porodičnoj/obiteljskoj medicini. Govorićemo i o primjeni
  komunikacijskih vještina u praksi gdje na žalost imamo problema na terenu. I naravno
  govorićemo o svim važnim temama u zdravstvenom segmentu kao što su respiratorna
  oboljenja, prestanak pušenja, zdravlje žena, dermatologija, gerijatrija, onkologija i
  palijativna njega, kardiovaskularna oboljenja i muskuloskeletni sistem, kaže na kraju
  dipl.med sestra Mediha Avdić.
  U ovom ciklusu učesvtvuje sedam timova edukatora – predavača, a predavanje iz nastavne
  jedinice 1 započeo je prof.dr Zaim Jatić i dipl.medicinski tehničar Admir Smajić u Sali za
  edukaciju OJ DZ Ilidža na temu Uvod u porodičnu medicinu (reforma, razvoj, principi P/O
  medicine, bolest i bolesnost).

 • Prof.soc Arman ŠARKIĆ
  (NNID)