Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Posjeta članova radne grupe WONCA Rural Practice Domu zdravlja Trnovo

U ponedjeljak, 13.04.2015. godine, 13 članova WONCA Working Party: Rural Practice (Radna grupa WONCA: zdravstvena zaštita u ruralnim područjima), u pratnji Tanje Pekez-Pavliško iz Organizacionog odbora Svjetskog kongresa porodičnih ljekara koji će se održati u Dubrovniku, posjetilo je naš Dom zdravlja u Trnovu, te su proveli 2 sata sa direktoricom Doma zdravlja Trnovo, dr. Razijom Ramusović, glavnim tehničarem Velidom Berilom, kao i ostalim zaposlenicima.

Posjeta je protekla zapaženo, a članovi ove grupe pokazali su veliko interesovanje i znatiželju za rad OJ Dom zdravlja Trnovo, postavljajući mnogobrojna pitanja.

Pregledali su prostor i upoznali su način rada u OJ DZ Trnovo, a posebno su se interesovali za kućne posjete, zbrinjavanje urgentnih slučajeva, zdravstvenu zaštitu djece i starijih osoba.

Direktorica Doma zdravlja Trnovo, dr. Razija Ramusović i dr. Amela Kečo su u ime generalne direktorice JUDZKS, prim.dr. Dženane Tanović, podijelili suvenire našim gostima i kratke pismene informacije o JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Nakon posjete, gosti iz WONCA-e su krenuli prema Foči gdje će ih ugostiti prof.dr. Maja Račić, a zatim će nastaviti put prema Dubrovniku.

Ukratko o WONCA Working Party on Rural Practice

Misija Grupe: Ljekari u ruralnim područjima koji, u partnerstvu sa grupama sličnih interesa, koračaju ka zdravlju za sve u ruralnim područjima.

Ciljevi Grupe:

– Olakšavanje komunikacije i umrežavanja ljekara opće prakse u ruralnim područjima širom svijeta, pojedinačno i putem organizacija i interesnih grupa u polju porodične medicine;

– Predstavljanje porodičnih ljekara iz ruralnih područja u okviru WONCA-e;

– Povezivanje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom putem WONCA-e;

– Bavljenje pitanjima od značaja za porodične ljekare u ruralnim područjima; i dr.

Centar za NNID JUDZKS