Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Posjeta članova radne grupe WONCA Rural Practice Domu zdravlja Trnovo

U ponedjeljak, 13.04.2015. godine, 13 članova WONCA Working Party: Rural Practice (Radna grupa WONCA: zdravstvena zaštita u ruralnim područjima), u pratnji Tanje Pekez-Pavliško iz Organizacionog odbora Svjetskog kongresa porodičnih ljekara koji će se održati u Dubrovniku, posjetilo je naš Dom zdravlja u Trnovu, te su proveli 2 sata sa direktoricom Doma zdravlja Trnovo, dr. Razijom Ramusović, glavnim tehničarem Velidom Berilom, kao i ostalim zaposlenicima.

Posjeta je protekla zapaženo, a članovi ove grupe pokazali su veliko interesovanje i znatiželju za rad OJ Dom zdravlja Trnovo, postavljajući mnogobrojna pitanja.

Pregledali su prostor i upoznali su način rada u OJ DZ Trnovo, a posebno su se interesovali za kućne posjete, zbrinjavanje urgentnih slučajeva, zdravstvenu zaštitu djece i starijih osoba.

Direktorica Doma zdravlja Trnovo, dr. Razija Ramusović i dr. Amela Kečo su u ime generalne direktorice JUDZKS, prim.dr. Dženane Tanović, podijelili suvenire našim gostima i kratke pismene informacije o JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Nakon posjete, gosti iz WONCA-e su krenuli prema Foči gdje će ih ugostiti prof.dr. Maja Račić, a zatim će nastaviti put prema Dubrovniku.

Ukratko o WONCA Working Party on Rural Practice

Misija Grupe: Ljekari u ruralnim područjima koji, u partnerstvu sa grupama sličnih interesa, koračaju ka zdravlju za sve u ruralnim područjima.

Ciljevi Grupe:

– Olakšavanje komunikacije i umrežavanja ljekara opće prakse u ruralnim područjima širom svijeta, pojedinačno i putem organizacija i interesnih grupa u polju porodične medicine;

– Predstavljanje porodičnih ljekara iz ruralnih područja u okviru WONCA-e;

– Povezivanje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom putem WONCA-e;

– Bavljenje pitanjima od značaja za porodične ljekare u ruralnim područjima; i dr.

Centar za NNID JUDZKS