Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Posjeta EURACT-a JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Predstavnici Vijeća EURACT posjetili su u četvrtak, 8. oktobra 2015. godine JU Dom zdravlja KS. U ulozi domaćina dočekali su ih prim.dr Milan Mioković, generalni direktor JU Dom zdravlja KS i doc.dr Zaim Jatić šef službe porodične medicine u našoj ustanovi.

U srdačnom susretu generalni direktor, prim.dr Mioković upoznao je osmočlanu delegaciju sa organogramom naše ustanove kao i sa brojčanim stanjem kadra. Razgovaralo se i o provođenju reformi zdravstvenog sistema i zdravstvene zaštite, kao i o načinima finansiranja JU Dom zdravlja. Gosti iz EURACTA-a bili su oduševljeni i širinom naučne baze naše ustanove.

Nakon sastanka sa generalnim direktorom Ustanove, gosti su obišli ordinacije porodičnog ljekara u Domu zdravlja Centar, družili se i razmijenili svoja iskustva za ljekarima u Službi OPZZ/porodične medicine.

Dr. Francesco Carelli (Italija) i dr. Esra Saatci (Turska) održali su predavanja specijalizantima porodične medicine na teme “Ethics in Research” i “Teaching FM in Turkey” tokom redovnog specijalizantskog akademskog poludana.

EURACT je dio mreže organizacije WONCA Europe (Evropsko udruženje porodičnih ljekara) i okuplja nastavnike porodične medicine. Cilj EURACT-a je da podstiče i održava visoke standarde zaštite u evropskoj porodičnoj/opštoj medicini putem promocije porodične medicine kao discipline učenja i poučavanja. EURACT se bavi organizacijom, provođenjem i kvalitetom dodiplomske nastave, specijalizacije i kontinuirane medicinske edukacije iz oblasti porodične medicine.

Organizator susreta je Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine FBiH u saradnji sa Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.

A.Ša.