Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji

U Sarajevu je 26.02.2020. godine potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji između Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, kao najveće ustanove u BiH koja pruža Primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko-konsultativne usluge, Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost (NNID) kao organizacione jedinice JUDZKS, i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, kao institucije koja implementira složene i specifične javnozdravstvene funkcije od interesa za Federaciju BiH, te aktivno sarađuje sa relevantnim sektorima i ustanovama u zemlji kao i brojnim međunarodnim organizacijama.

Ciljevi saradnje usmjereni su na prevenciju bolesti i promociju zdravlja stanovništva, rad na informisanju i edukaciji javnosti o temama od značaja za zdravstvo, obilježavanje dogovorenih međunarodno značajnih datuma, senzibiliranje javnosti o važnosti čuvanja kolektivnog imuniteta, zajednički rad na edukaciji zdravstvenih profesionalaca po principu kontinuirane profesionalne edukacije i dr. oblika edukacije na dogovorene teme, promociji važnosti prestanka i odvikavanja od pušenja, kao i prevenciji drugih bolesti ovisnosti.