Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Praktične vježbe iz Porodične medicine 2015/2016.

U petak, 02.10.2015. godine, u prostorijama Edukativnog centra u OJ DZ Centar, održan je sastanak predstavnika Katedre porodične medicine Medicinskog fakulteta UNSA i predstavnika novoimenovanih stručnjaka iz prakse za predmet Porodična medicina u JUDZKS za 2015/2016. školsku godinu.

Naime, sa školskom 2015/2016. godinom, 29 stručnjaka iz prakse i 4 nastavnika i asistenta u okviru 6 Domova zdravlja JUDZKS (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća)  započet će izvođenje praktičnih vježbi sa studentima XI semestra Medicinskog fakulteta UNSA iz predmeta Porodična medicina.

Studenti će vježbati sa stručnjacima iz prakse 3 nastavna sata (135 minuta) u dvije smjene: 08:00-10:30 (prva smjena) i 13:30-16:00 (druga smjena) na radnom mjestu ljekara i u to vrijeme i pažljivo, po nastavnom planu i programu, stručnjaci iz prakse će diskutovati sa studentima o slučajevima, pokazivati rad ambulante i što više uključivati studente u praktični rad. Stručnjaci iz prakse vode evidenciju o prisustvu na vježbama u obrascu Vježbe_Izvjestaj. U ovaj obrazac upisuju i svoje aktivnosti tokom vježbi.

Nastavnici i asistenti zakazivat će srijedom grupni rad sa studentima u trajanju od dva nastavna sata (90 min) u terminu koji je dogovoren sa predstavnikom grupe.

Raspored stručnjaka iz prakse i studenata za tekuću školsku godinu:

Rb Stručnjak iz prakse
Dom zdravlja  Ambulanta Adresa Telefon Student
1 mr.sci.dr. Amela Kečo Centar Centar za edukaciju Vrazova 11 292-672 Sultanić Dženana
2 dr. Gordana Ćulibrk Hadžimehmedagić Centar Čekaluša Čekaluša 41 201-855 Ibrahimagić Nermina
3 dr. Meliha Holjan Karahmet Centar Mis Irbina Mis Irbina 18 220-451 Jahić Alma
4 dr. Džanana Jatić Centar Jablanička Fehima ef. Čurćića 3 664-854 Kahrić Mirzeta
5 dr. Šerkan Talić Centar Čekaluša Čekaluša 41 201-855 Kulaglić Amela
6 dr. Elvira Hasanović Centar Koševo II Marsela Šnajdera 9a 668-288
7 dr. Amela Behmen-Vinčević Centar Mejtaš Mehmeda paše Sokolovića 13 261-275
8 dr. Nerimana Ramadanović Centar Centralni objekat (I sprat) Vrazova 11 292-661 Haliti Nermina
9 dr. Lejla Kurtalić Novi Grad Švrakino selo Safeta Hadžića bb 717-635
10 dr. Arijana Čengić-Karalić Novi Grad Alipašin Most II Kasima Hadžića do br. 6 658-399 Vilić Mirza
11 dr. Ljiljana Hećo Novi Grad Saraj Polje X transverzale bb 277-612 Borić Ada
12 dr. Subhija Redžepović Novi Grad Saraj Polje X transverzale bb 277-612 Fazlić Denis
13 dr. Sanja Trhulj Novi Grad Buća Potok Adema Buće 19 714-565
14 dr. Zumreta Muratbegović Ilidža Centralni objekat Dr Mustafe Pintola 1 625-859 Hromo Ajla
15 dr. Amira Abadžić Stari Grad Centralni objekat Alajbegovića 1 278-665 Nadarević Ervin
16 dr. Mubera Poplata Stari Grad Centralni objekat Alajbegovića 1 278-635
17 dr. Meliha Kapetanović Stari Grad Logavina Karpuzova 8 239-130 Muhić Mirnes
18 dr. Nermina Fetahović Stari Grad Vratnik Bakije sokak 1 531-663 Dizdar Adila
19 dr. Selma Hadžibajrić-Lipa Stari Grad Baščaršija Prote Bakovića 2 237-324 Obralić Adin
20 dr. Vildana Hodžić Novo Sarajevo Centralni objekat Bihaćka 2 724-708 Pejak Zlata
21 dr. Farida Mehić Novo Sarajevo Kovačići Grbavička do 4b 665-375 Prndelj Maja
22 dr. Emir Čengić Novo Sarajevo Grbavica Grbavička 131 721-920
23 dr. Sanela Horman Novo Sarajevo Grbavica Grbavička 131 721-920 Šehić Mirela
24 dr. Melika Babić-Zečević Novo Sarajevo Centralni objekat Bihaćka 2 724-748
25 dr. Vera Rundić-Mihaljčić Novo Sarajevo Trg Heroja Trg Heroja 2-a 661-134 Lihovac Amila
26 dr. Meri Pajević-Vuković Novo Sarajevo Kalesijska Kalesijska 2 651-995 Lučić Goran
27 dr. Sanja Mandić-Soldo Novo Sarajevo Centralni objekat Bihaćka 2 724-751
28 dr. Zumreta Bihorac Novo Sarajevo Centralni objekat Bihaćka 2 724-751
29 mr.sci.dr. Almir Pašagić Vogošća Centralni objekat Igmanska 52 436-385 Eskić Nizar