Praktične vježbe iz Porodične medicine 2015/2016.

U petak, 02.10.2015. godine, u prostorijama Edukativnog centra u OJ DZ Centar, održan je sastanak predstavnika Katedre porodične medicine Medicinskog fakulteta UNSA i predstavnika novoimenovanih stručnjaka iz prakse za predmet Porodična medicina u JUDZKS za 2015/2016. školsku godinu.

Naime, sa školskom 2015/2016. godinom, 29 stručnjaka iz prakse i 4 nastavnika i asistenta u okviru 6 Domova zdravlja JUDZKS (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća)  započet će izvođenje praktičnih vježbi sa studentima XI semestra Medicinskog fakulteta UNSA iz predmeta Porodična medicina.

Studenti će vježbati sa stručnjacima iz prakse 3 nastavna sata (135 minuta) u dvije smjene: 08:00-10:30 (prva smjena) i 13:30-16:00 (druga smjena) na radnom mjestu ljekara i u to vrijeme i pažljivo, po nastavnom planu i programu, stručnjaci iz prakse će diskutovati sa studentima o slučajevima, pokazivati rad ambulante i što više uključivati studente u praktični rad. Stručnjaci iz prakse vode evidenciju o prisustvu na vježbama u obrascu Vježbe_Izvjestaj. U ovaj obrazac upisuju i svoje aktivnosti tokom vježbi.

Nastavnici i asistenti zakazivat će srijedom grupni rad sa studentima u trajanju od dva nastavna sata (90 min) u terminu koji je dogovoren sa predstavnikom grupe.

Raspored stručnjaka iz prakse i studenata za tekuću školsku godinu:

RbStručnjak iz prakse
Dom zdravlja AmbulantaAdresaTelefonStudent
1mr.sci.dr. Amela KečoCentarCentar za edukacijuVrazova 11292-672Sultanić Dženana
2dr. Gordana Ćulibrk HadžimehmedagićCentarČekalušaČekaluša 41201-855Ibrahimagić Nermina
3dr. Meliha Holjan KarahmetCentarMis IrbinaMis Irbina 18220-451Jahić Alma
4dr. Džanana JatićCentarJablaničkaFehima ef. Čurćića 3664-854Kahrić Mirzeta
5dr. Šerkan TalićCentarČekalušaČekaluša 41201-855Kulaglić Amela
6dr. Elvira HasanovićCentarKoševo IIMarsela Šnajdera 9a668-288
7dr. Amela Behmen-VinčevićCentarMejtašMehmeda paše Sokolovića 13261-275
8dr. Nerimana RamadanovićCentarCentralni objekat (I sprat)Vrazova 11292-661Haliti Nermina
9dr. Lejla KurtalićNovi GradŠvrakino seloSafeta Hadžića bb717-635
10dr. Arijana Čengić-KaralićNovi GradAlipašin Most IIKasima Hadžića do br. 6658-399Vilić Mirza
11dr. Ljiljana HećoNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-612Borić Ada
12dr. Subhija RedžepovićNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-612Fazlić Denis
13dr. Sanja TrhuljNovi GradBuća PotokAdema Buće 19714-565
14dr. Zumreta MuratbegovićIlidžaCentralni objekatDr Mustafe Pintola 1625-859Hromo Ajla
15dr. Amira AbadžićStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-665Nadarević Ervin
16dr. Mubera PoplataStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-635
17dr. Meliha KapetanovićStari GradLogavinaKarpuzova 8239-130Muhić Mirnes
18dr. Nermina FetahovićStari GradVratnikBakije sokak 1531-663Dizdar Adila
19dr. Selma Hadžibajrić-LipaStari GradBaščaršijaProte Bakovića 2237-324Obralić Adin
20dr. Vildana HodžićNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-708Pejak Zlata
21dr. Farida MehićNovo SarajevoKovačićiGrbavička do 4b665-375Prndelj Maja
22dr. Emir ČengićNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920
23dr. Sanela HormanNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920Šehić Mirela
24dr. Melika Babić-ZečevićNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-748
25dr. Vera Rundić-MihaljčićNovo SarajevoTrg HerojaTrg Heroja 2-a661-134Lihovac Amila
26dr. Meri Pajević-VukovićNovo SarajevoKalesijskaKalesijska 2651-995Lučić Goran
27dr. Sanja Mandić-SoldoNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-751
28dr. Zumreta BihoracNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-751
29mr.sci.dr. Almir PašagićVogošćaCentralni objekatIgmanska 52436-385Eskić Nizar