Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Predavanja “Centralni venski kateter” i “Anafilaksa” u OJ Centar

U četvrtak, 24.11.2016. godine od 13.30 do 14.45 sati u OJ Dom zdravlja Centar održana su predavanja u sklopu realizacije Plana trajnog stručnog usavršavanja 2016 – 2018. za uposlenike Službe porodične medicine.

Predavanje “Centralni venski kateter i toaleta” održala je dipl.med.sestra Advija Čustović, a predavanje “Tretman anafilaksije” održala je dr. Džanana Jatić, spec. porodične medicine.

Predavanjima je prisustvovalo 28 medicinskih sestara/tehničara i ljekara Službe porodične medicine OJ Centar, koji su oba predavanja evaluirali ocjenom 5.0, istaknuvši da su predavanja bila veoma korisna i odlično prezentirana.

Predavanja su ponovljena i 1. decembra za drugu grupu od ukupno 27 ljekara i sestara/tehničara iz Službe porodične medicine, koji su predavanja evaluirali ocjenom 4,8, uz komentar da su teme veoma kvalitetno obrađene, s akcentom na praktično izvođenje održavanja i toalete CVK-a , te interventne terapije kod anafilaktičnog šoka.

CENTAR ZA NNID