Predavanja za školarce u JUDZKS u sklopu Dječije nedjelje

U sklopu Dječije nedjelje, koja se održava u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica izbjeglice KS i KJU “Porodično savjetovalište, u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo održan je i Dan otvorenih vrata, 07.10.2015. godine u periodu od 13 do 15 sati, na tri lokaliteta –DZ Centar-Vrazova, DZ Novo Sarajevo, Ambulanta Grbavica I i DZ Ilidža.

Navedeni lokaliteti su tog dana ugostili učenike osnovnih škola, I, V i IX razreda, za koje su bila pripremljena prigodna predavanja ljekara, te obilazak službi DZ koji se bave zdravstvenom zaštitom djece i omladine.

MjestoVrijemeTemaPredavač/AnimatorPosjetioci
DZ Centar

Sala Edukacionog  centra porodične medicine

13:00-13:40„Životne navike i prijevremeni KV rizik kod djece“Doc.dr sc. Lutvo Sporišević, specijalista pedijatar5 razred

Katolički školski centar

DZ Centar

Sala Edukacionog  centra porodične medicine

13:30-14:10„Prevencija narkomanije“ Dr Tahani Ramović,

doktor medicine

9 razred

Katolički školski centar

DZ Centar

Sala Edukacionog  centra porodične medicine

14:00-14:40„Čist zub-zdrav zub“Dr Nudžejma Čengić,

specijalista dječije i preventivne stomatologije

1 razred

OŠ „Isak Samokovlija“

DZ Novo Sarajevo

Ambulanta Grbavica

13:00-14:00

14:00-15:00

Ambulanta „Grbavica“Prim dr Aida Hasibović, specijalista pedodont

Dr Maja Ilić

1 razred OŠ“Kovačići“

(dva odjeljenja)

DZ Ilidža

Sala edukacionog centra

13:30-14:00„Oralna higijena“Dr Elmedina Ešpek, specijalista pedodont1 razred

OŠ“Prva osnovna škola Ilidža“

DZ Ilidža

Sala edukacionog centra

14:00- 14:30„Ishrana školske djece, poremećaji ishrane i posljedice po zdravlje“Prim mr sci. med dr Jasminka Smlatić-Muhadžić,

specijalista pedijatar

5 razred

OŠ “Prva osnovna škola Ilidža“

DZ Ilidža

Sala edukacionog centra

14:30-15:00„Prevencija deformiteta kičme kod djece“Prim mr sci med dr Džana Šačić, specijalista fizijatar9 razred

OŠ“Prva osnovna škola Ilidža“

DZ IlidžaOBILAZAK  CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE (učenici 9 razreda)