Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Predstavljamo naše profesionalce -Prim. dr Sabina Serdarević, specijalista porodične medicine

PORODIČNA MEDICINA je oblast medicine koja se bavi zdravljem ljudi svih dobnih skupina, s posebnim naglaskom na prevenciji i ranoj dijagnostici bolesti. Porodična medicina je grana medicine koja obuhvata sva znanja u medicinskoj praksi pokušavajući da ta znanja iskoristi za poboljšanje zdravlja pojedinca, porodice i lokalne zajednice, odnosno društva u cjelini. Doktori porodične medicine su ljekari koji su ovladali svim principima struke te su prvenstveno odgovorni za cjelovite i kontinuirane mjere zaštite svake zdravstveno ugrožene osobe, bez obzira na dob, spol i vrstu bolesti. Pružaju zdravstvenu zaštitu pojedincima u okviru njihove porodice te uvijek poštuju njihovu autonomiju i svjesni su i potreba lokalne zajednice.
Prilikom planiranja rada s pacijentima doktor porodične medicine integrira fizičke, psihološke, društvene, egzistencijalne i kulturne faktore i koristi se uvidima iz ponovljenih kontakata.
Porodična medicina je ključna za održavanje zdravog društva, jer omogućava pravovremeno otkrivanje i liječenje bolesti, poboljšava kvalitetu života pacijenata i smanjuje troškove zdravstvene zaštite.
Porodična medicina je najveća Služba u sistemu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Po načelima dostupnosti zdravstvene zaštite zastupljena je na teritoriji cijelog Kantona Sarajevo i primarna zdravstvena zaštita se pruža na 84 lokaliteta (ambulante) i 9 centralnih objekata. U Službi porodične medicine zaposlena su 584 radnika, odnosno trećina zaposlenih cijele Ustanove, što govori o važnosti iste. Porodična medicina je prva “stepenica” u radu zdravstvenih profesionalaca, posebno doktora medicine koji nakon završenog formalnog školovanja/fakulteta svoj profesionalni put započinju upravo u navedenoj službi. Porodična medicina se obavlja u timovima koje čine specijalisti porodične medicine, doktori medicine, diplomirane medicinske sestre i medicinske sestre/tehničari.
Dovoljan je podatak da je JUDZKS tokom 2022. godine u Službi porodične medicine imala 1.567.043 posjeta od strane pacijenata i više pruženih usluga.


Jedna od specijalista porodične medicine koja je svoj radni vijek u potpunosti posvetila brizi o pacijentu je i naša cijenjena prim.dr Sabina Serdarević, specijalista porodične medicine koja radi u OJ Centar-Vrazova. Doktorica koja je stekla veliko iskustvo u funkcionisanju i radu službe porodične medicine i doktorica kojoj pacijenti upućuju riječi zahvale na vremenu, stručnosti i ljubaznosti.
Kao prednosti rada u porodičnoj medicini navodi to da kao ljekar vremenom upoznaje svoje pacijente i njihovu porodicu, uspostavlja odnos povjerenja, prati i različite generacije u okviru porodice. Ovakav način rada omogućava i provođenje edukacije pacijenata i preventivnih programa, što omogućava smanjenje ili eliminisanje riziko faktora i smanjenje nastanaka određenih oboljenja. Na ovaj način se čuva zdravlje pacijenta, porodice i društva, te smanjuju troškovi liječenja hroničnih, nezaraznih bolesti i njihovih komplikacija.
U okviru porodične medicine se prati i upravlja dugotrajnim medicinskim stanjima kao što su kardiovaskularna oboljenja, dijabetes, reumatološka oboljenja, astma, mentalna oboljenja. Pružaju se i usluge iz oblasti preventivne medicine, kao što su pregledi za rano otkrivanje rizika za hronične nezarazne bolesti i karcinome, kao i prevencija zaraznih bolesti vakcinacijom.
Dalje navodi kako se u toku pandemije koronavirusa pokazalo da je samo porodična medicina bila direktno dostupna pacijentima, te su ljekari i sestre pokazali izuzetnu požrtvovanost i stavili se na raspolaganje pacijentima i sistemu zdravstva, te tako omogućili da se bolnički odnosno cjelokupni zdravstveni sistem održi. Pacijentima oboljelim od kovid infekcije je bilo jako važno da imaju komunikaciju, odnosno da čuju glas i savjet svog doktora i sestre.
Nažalost u tom period se moralo stati sa provođenjem aktivnosti na prevenciji i ranom otkrivanju bolesti. Upravo je period pandemije pokazao koliko je važno dobro funkcionisanje porodične medicine u njenoj primarnoj formi koja podrazumijeva prevenciju i rano otkrivanje bolesti, jer smo svjedoci da sada postoji povećan broj pacijenata kod kojih se otkrivaju karcinomi i hronična nezarazna oboljenja u uznapredovalom stadiju.
Povremeni problemi nastaju zbog nedostatka kadra, odlaskom u zasluženu penziju, a mladih ljekara na druge specijalizacije. Zagovornik je stimulacije mladih ljekara za rad u porodičnoj medicini i odabir iste kao specijalizacije, te nastoji porodičnu medicine i njenu važnost približiti studentima i mladim ljekarima.
Za prim.dr Serdarević, biti ljekar u porodičnoj medicini je izuzetno zahtjevan, težak i odgovoran poziv, ali istovremeno poziv koji ispunjava zadovoljstvom kada ugledamo osmijeh na licu našeg pacijenta. Vremenom dobar doktor porodične medicine na neki način postaje član porodice pacijenta.
Iz razgovora sa našom doktoricom dolazi se do zaključaka da su predan rad i stručnost od neprocjenjive važnosti za očuvanje zdravlja naših sugrađana a kada se osvrnemo na vrijeme pandemije korona virusa mora se istaći činjenica da su se specijalisti porodične medicine suočili sa neviđenim izazovima u pružanju zdravstvene zaštite našoj zajednici. Ipak uprkos izazovima, oni su ostali neumorni i posvećeni svojim pacijentima.


Ulaganje u kontinuiranu edukaciju zaposlenika porodične medicine je ključno za njenu održivost i efikasnost. Ustanova i menadžment kontinuirano rade na poboljšanju uslova rada u porodičnoj medicine kao i na edukaciji zaposlenih. U 2022. godini na specijalizaciju iz porodične medicine je upućeno 11 mladih doktora, a stvoreni su i formalno pravni i finansijski uslovi za osnaživanje patronažne i palijativne službe kadrom diplomiranih medicinski sestara čiji će primarni zadatak biti rad na prevenciji i promociji zdravlja u zajednici.


Pripremila:
Lejla Saračević, Mr.soc.
Stručni saradnik za promotivne aktivnosti