Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Predstavljamo naše profesionalce
Prvulović dr Miroslav, specijalista oralne medicine i parodontologije

STOMATOLOGIJA je grana medicine koja se bavi dijagnozom, liječenjem i prevencijom bolesti usne šupljine, zuba i desni. Stomatolozi su medicinski stručnjaci koji se bave održavanjem oralnog zdravlja, te rješavanju problema u usnoj šupljini, zavisno od specijalizacije.

U JU Dom zdravlja KS stomatološke usluge se pružaju u Stomatološkim službama primarnog i specijalističkog nivoa zdravstvene zaštite, pacijentima svih dobnih skupina u svim opštinama Kantona Sarajevo. Na taj način Ustanova pruža sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu iz različitih grana stomatologije građanima Kantona Sarajevo.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je sistem koji u svom sastavu ima službe opšte primarne stomatologije, dječije i preventivne, endodoncije, oralne medicine i paradontologije, ortodoncije, protetike i oralne hirurgije. Specijalisti stomatologije koji rade u Domu zdravlja obično se bave specifičnim područjima stomatologije, zavisno od specijalizacije i rasporeda, u skladu sa Ugovorom o radu.
Jedan od njih je dr Miroslav Prvulović, specijalista oralne medicine i parodontologije, koji svoja specijalistička znanja primjenjuje obavljajući redovne poslove i zadatke u OJ DZ Novo Sarajevo.
Njegovo znanje i vještine pomažu u održavanju oralnog zdravlja pacijenata i spriječavanju ozbiljnih komplikacija.

Kao dio svog rada u Domu zdravlja, dr Miroslav se brine o pacijentima koji imaju različite oralne probleme. Navodi kako u svom radu provodi sveobuhvatne preglede usta i zubi kako bi otkrio bilo kakve znakove bolesti i propisao odgovarajući tretman. Također, daje savjete o pravilnoj oralnoj higijeni, prehrani i životnom stilu koji mogu pomoći u održavanju zdravih zuba i desni.
Njegov posao uključuje i slijedeće aktivnosti:
1.Pregledi i dijanostika
2.Liječenje
3.Edukacija
4.Koordinacija sa drugim specijalistima
Navodi nam: “da specijalista oralne medicine i parodontologije igra ključnu ulogu u održavanju oralnog zdravlja zajednice, pružajući kvalitetnu uslugu pacijentima koji često nisu dovoljno educirani o brizi za svoju usnu šupljinu. Da je jedan od najčešćih uzročnika problema oralnog zdravlja loše održavanje oralne higijene i vrlo često odsustvo ikakvog održavanja oralne higijene te ističe da je zabrinjavajuća korelacija između oralnog zdravlja i psihičkog stanja pacijenta”.
Također navodi: “da je uočena tendencija porasta autoimunih oboljenja sa manifestacijama u usnoj šupljini, kao i pojava simptoma poput žarenja jezika i bola u jeziku, u čijoj je etiologiji nemoguće dokazati išta osim stresa kao uzročnika”.
U zaključku kaže “da je neophodno osim motivirajućeg djelovanja stomatologa nakon sanacije, razmotriti eventualnu materijalnu potporu kod takvih pacijenata u vidu obezbjeđivanja osnovnih sredstava za održavanje oralne higijene, putem donacija i slično”. Koliko je važno na vrijeme se javiti stomatologu, dr Miroslav nam govori podatak da su u samo prošloj godini kod njegova dva pacijenta dijagnostikovana dva oralna karcinoma, te da je kandidijaza oralne sluznice čest nalaz kao i parodontoze različitog stepena i etiologije.

Važno je održavati zdrave navike i načine upravljanja stresom kako bi se smanjio rizik od problema oralnog zdravlja.
Na kraju, mora se istaći da stomatolozi i specijalisti stomatoloških grana igraju značajnu ulogu u održavanju oralnog zdravlja kompletne zajednica te da povjerenje naših osiguranika sigurno treba pripasti našim stručnjacima.
A kada je riječ o dr Miroslavu Prvuloviću, sa sigurnošću možemo reći da njegovo bogato iskustvo i znanje u ovoj oblasti su nešto što pacijenti uvijek cijene i poštuju.
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na čelu sa menadžmentom nastoji efikasno i na vrijeme zanoviti potrebnu opremu, te nabaviti sve potrebne materijale za rad Stomatoloških službi, a sve sa ciljem pružanja kontinuirane zdravstvene zaštite iz ove oblasti.


Pripremila:
Lejla Saračević, Mr.soc.
Stručni saradnik za promotivne aktivnosti