Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Predstavljamo naše profesionalce
Prvulović dr Miroslav, specijalista oralne medicine i parodontologije

STOMATOLOGIJA je grana medicine koja se bavi dijagnozom, liječenjem i prevencijom bolesti usne šupljine, zuba i desni. Stomatolozi su medicinski stručnjaci koji se bave održavanjem oralnog zdravlja, te rješavanju problema u usnoj šupljini, zavisno od specijalizacije.

U JU Dom zdravlja KS stomatološke usluge se pružaju u Stomatološkim službama primarnog i specijalističkog nivoa zdravstvene zaštite, pacijentima svih dobnih skupina u svim opštinama Kantona Sarajevo. Na taj način Ustanova pruža sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu iz različitih grana stomatologije građanima Kantona Sarajevo.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je sistem koji u svom sastavu ima službe opšte primarne stomatologije, dječije i preventivne, endodoncije, oralne medicine i paradontologije, ortodoncije, protetike i oralne hirurgije. Specijalisti stomatologije koji rade u Domu zdravlja obično se bave specifičnim područjima stomatologije, zavisno od specijalizacije i rasporeda, u skladu sa Ugovorom o radu.
Jedan od njih je dr Miroslav Prvulović, specijalista oralne medicine i parodontologije, koji svoja specijalistička znanja primjenjuje obavljajući redovne poslove i zadatke u OJ DZ Novo Sarajevo.
Njegovo znanje i vještine pomažu u održavanju oralnog zdravlja pacijenata i spriječavanju ozbiljnih komplikacija.

Kao dio svog rada u Domu zdravlja, dr Miroslav se brine o pacijentima koji imaju različite oralne probleme. Navodi kako u svom radu provodi sveobuhvatne preglede usta i zubi kako bi otkrio bilo kakve znakove bolesti i propisao odgovarajući tretman. Također, daje savjete o pravilnoj oralnoj higijeni, prehrani i životnom stilu koji mogu pomoći u održavanju zdravih zuba i desni.
Njegov posao uključuje i slijedeće aktivnosti:
1.Pregledi i dijanostika
2.Liječenje
3.Edukacija
4.Koordinacija sa drugim specijalistima
Navodi nam: “da specijalista oralne medicine i parodontologije igra ključnu ulogu u održavanju oralnog zdravlja zajednice, pružajući kvalitetnu uslugu pacijentima koji često nisu dovoljno educirani o brizi za svoju usnu šupljinu. Da je jedan od najčešćih uzročnika problema oralnog zdravlja loše održavanje oralne higijene i vrlo često odsustvo ikakvog održavanja oralne higijene te ističe da je zabrinjavajuća korelacija između oralnog zdravlja i psihičkog stanja pacijenta”.
Također navodi: “da je uočena tendencija porasta autoimunih oboljenja sa manifestacijama u usnoj šupljini, kao i pojava simptoma poput žarenja jezika i bola u jeziku, u čijoj je etiologiji nemoguće dokazati išta osim stresa kao uzročnika”.
U zaključku kaže “da je neophodno osim motivirajućeg djelovanja stomatologa nakon sanacije, razmotriti eventualnu materijalnu potporu kod takvih pacijenata u vidu obezbjeđivanja osnovnih sredstava za održavanje oralne higijene, putem donacija i slično”. Koliko je važno na vrijeme se javiti stomatologu, dr Miroslav nam govori podatak da su u samo prošloj godini kod njegova dva pacijenta dijagnostikovana dva oralna karcinoma, te da je kandidijaza oralne sluznice čest nalaz kao i parodontoze različitog stepena i etiologije.

Važno je održavati zdrave navike i načine upravljanja stresom kako bi se smanjio rizik od problema oralnog zdravlja.
Na kraju, mora se istaći da stomatolozi i specijalisti stomatoloških grana igraju značajnu ulogu u održavanju oralnog zdravlja kompletne zajednica te da povjerenje naših osiguranika sigurno treba pripasti našim stručnjacima.
A kada je riječ o dr Miroslavu Prvuloviću, sa sigurnošću možemo reći da njegovo bogato iskustvo i znanje u ovoj oblasti su nešto što pacijenti uvijek cijene i poštuju.
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na čelu sa menadžmentom nastoji efikasno i na vrijeme zanoviti potrebnu opremu, te nabaviti sve potrebne materijale za rad Stomatoloških službi, a sve sa ciljem pružanja kontinuirane zdravstvene zaštite iz ove oblasti.


Pripremila:
Lejla Saračević, Mr.soc.
Stručni saradnik za promotivne aktivnosti