Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

PREDSTAVLJAMO VAM – OJ DOM ZDRAVLJA STARI GRAD

Zdravstvena zaštita za 37. 000 građana u najstarijoj sarajevskoj općini
OJ Dom zdravlja Stari Grad po mnogo čemu je specifična. Nalazi se na teritoriji, po
mnogima, istorijski najznamenitijeg dijela Sarajeva. Starog Sarajeva koji ulicama i zdanjima
svakodnevno priča priče iz Osmanskog perioda.
Prim. dr Amra Brčkalija, specijalista dječije i preventivne stomatologije i šefica OJ Dom
zdravlja Stari Grad na početku razgovora kaže da uz centralni objekat ovom domu zdravlja
pripada i 12 lokaliteta, odnosno ambulanti porodične medicine.
‐ Imamo 37.000 registrovanih zdravstvenih kartona u timovima porodične/obiteljske
medicine. Ne treba zaboraviti da je ovaj broj varijabilan. U Dispanzeru za školsku
djecu i omladinu je 2.973 registovanih kartona, dok pedijatrijskoj službi pripada
2.240 djece, kaže prim.dr Amra Brčkalija.
Ona konstatuje da je istinita tvrdnja da OJ Dom zdravlja Stari Grad većim dijelom
pripadaju građani starije životne dobi, jer je takva općenito struktura ove općine.
‐ Istina je i da to nekada dodatno komplikuje pružanje primarne zdravstvene zaštite jer
je potreban veći angažman naši zdravstvenih profesionalaca. Imamo veliki broj
hroničnih bolesnika, onkoloških pacijenata…zbog toga radimo i veliki broj kućnih
posjeta i transporta. Treća životna dob je najzastupljenija, dok je manji broj
zdravstvenih kartona na odjelima školske medicine i pedijatrije, ističe prim.dr
Brčkalija.
Kaže da je uprkos ovim podacima pedijatrija opterećena jer se rade sistematski
pregledi, redovna vakcinacija djece…liječenje koje je naročito izraženo u periodu
respiratornih virusa. Odjel porodične/obiteljske medicine, Služba za laboratorijsku
dijagnostiku i Radiologija takođe bilježe značajan pritisak pacijenata.
‐ Stomatološka služba također radi bez većih smetnji. Profesionalci ove službe rade u
Centralnom objektu i na još tri lokaliteta, kaže dr Brčkalija.
Ono što je također specifično za OJ Dom zdravlja Stari Grad je i činjenica da je
centralni objekat neposredno prije pandemije COVID-19 rekonstruisan i adaptiran.
Radovi su bili opsežni, a sve je urađeno po evropskim standardima.
‐ Da. Nakon adaptacije i rekonstrukcije imamo mnogo ljepše uslove za rad. Ove
benefite osjete i naši pacijenti zbog kojih je sve i rađeno. Najviše je unaprijeđen rad
Službe za laboratorijsku dijagnostiku, školski dispanzer i pedijatrija imaju odvojene
prostorije za bolesnu i zdravu djecu.
Na kraju predstavljanja organizacione jedinice koju vodi prim.dr. Amra Brčkalija kaže da još
uvijek imaju problema sa prilazom Domu zdravlja Stari Grad motornim vozilima zbog
specifične konfiguracije terena u ovom dijelu općine.
‐ Veliki problem je nedostak adekvatnog parking prostora. Taj problem na žalost nije
riješen za vrijeme adaptacije i rekonstrukcije. Veoma je težak prilaz za naša sanitetska
vozila zbog skučenog prostora oko OJ Dom zdravlja Stari Grad. Problem se pokušao
djelomično riješiti sa postavljanjem saobraćajne signalizacije, međutim pojedinci
znakove uopšte ne poštuju. Često parkiraju svoja motorna vozila na mjestima gdje ne
bi smjeli, pa na taj način ometaju pravilan rad OJ Dom zdravlja Stari Grad. Za nadati
se da će nekada u persprektivi i ovaj problem biti riješen koji je zaista velik, zaključuje na kraju prim.dr. Amra Brčkalija.


Prof.soc Arman ŠARKIĆ
(NNID)